Seminár k výzvam, zameraným na obce s prítomnosťou MRK