Zmena zákona č. 555/2005 Z. z. a vyhlášky č. 342/2005 Z. z.