Výzva na predloženie ponúk – zabezpečenie podujatí