Herbaland – zmluva o poskytovaní služieb – Zabezpečenie informovanosti a propagácie projektu