Mestá a obce by si mali skontrolovať elektronickú schránku, nájdu v nej informácie o OverSi