Výzva – zabezpečenie osvetových aktivít v oblasti cirkulárnej ekonomiky