Výzva- Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat