Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019