Tlačová konferencia a prednášky o projekte Silver Economy