Súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou II. štvrťrok 2019