Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy