Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19