Výzva pre on-line bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom