Výzva č. 8/2021 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 8/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Min
Čítaj ďalej...

Výzva č. 9/2021 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 5/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Min
Čítaj ďalej...

3. výzva v téme Občianska participácia

V programe Active Citizens Fund – Slovakia je vyhlásená 3. výzva na predkladanie žiadostí o grant. Program Active Citizens Fund – Slovakia 3. výzva na predkladanie žiadostí o grant Téma 1: OBČIANSKA PARTICIPÁCIA Kód výzvy: 01 – 3 Dátum vyhlásenia výzvy: 26. január 2021 Dátum uzávierky
Čítaj ďalej...

Program podnikateľských partnerstiev 2021

SAMRS v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2020, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s EU Gender Action Plan, s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj a Kampalskými princípmi pre efektívne zapájanie súkromného sektora do
Čítaj ďalej...

Dotácie na vedecko-technické služby

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby. Bratislava: 08. januára 2021 Číslo: 2020/19703-76773:1-D1220 OZNÁMENIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY O PREDKLADANÍ ŽIADOSTÍ O
Čítaj ďalej...

Zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ a SŠ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z rozpočtu na rok 2021 vyčlenilo bežné a kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na z
Čítaj ďalej...

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE MEDZINÁRODNÚ ROZVOJOVÚ SPOLUPRÁCU VYHLASUJE VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKTY ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Referenčné číslo výzvy SAMRS/2021/RV/1 Účel dotácie Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania Zameranie výz
Čítaj ďalej...

Podporný dokument k určeniu rozsahu podpory z Fondu na spravodlivú transformáciu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako orgán zodpovedný za prípravu Plánu spravodlivej transformácie, ktorého vypracovanie je podmienkou pre čerpanie prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST), zverejnilo podporný dokument
Čítaj ďalej...

EKOturistika v obciach Kamenín a Héreg

V rámci projektu s názvom “EKOturistika v obciach Kamenín a Héreg”, kód projektu SKHU/1601/1.1/225 sa rekonštruoval pastiersky dom a v jeho vonkajšom priestore rekreačný areál, detské ihrisko, parkovisko, vysadili sa stromy ako ochranný pás medzi priemyselnou a obytnou čas
Čítaj ďalej...

EKOturistika v obciach Kamenín a Héreg

V obci Héreg sa v rámci  projektu „EKOturistika v obciach Kamenín a Héreg“, SKHU/1601/1.1/225 rekonštruoval pastiersky dom a v jeho vonkajšom priestore rekreačný areál, detské ihrisko, parkovisko, vysadili sa stromy ako ochranný pás medzi priemyselnou a obytnou časťou obce a drobná in
Čítaj ďalej...