Kategória

Egyéb

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný p
Čítaj ďalej...

Čerpanie peňazí EÚ dosiahlo k 28. februáru 22,57 percenta

Slovensko využilo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 do 28. februára tohto roka vo všetkých dvanástich programoch spolu 3,490 mld. eur. Predstavuje to 22,57 % z celkovej alokácie 15,466 mld. eur. Oproti koncu januára čerpanie finančných prostriedkov EÚ vzrástlo
Čítaj ďalej...

Rokovanie na zlepšenie eurofondov v Banskej Bystrici

Okrem informačnej a poradenskej činnosti spolupracujú informačno-poradenské centrá aj v oblasti znižovania administratívnej záťaže pri implementácii eurofondov. V priestoroch informačno-poradenského centra pre Banskobystrický kraj sa dňa 8. februára 2019 konalo rokovanie zástupcov Cen
Čítaj ďalej...

Oznámenie o zmene č. 1 výzvy na bývanie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 1 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2, zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
Čítaj ďalej...

Oznam o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní

Operačný program v mesiaci marec 2019 vyhlási výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní; Kód výzvy:  IROP-PO2-SC223-2019-47 Výzva je zameraná na podporu materiálno-technického vybavenia a zl
Čítaj ďalej...

Vyhlásenie jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí
Čítaj ďalej...

Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest

Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.  Hlavným cieľom projektu je poskytnúť európskym občanom informácie o ich právach a povinnostiach, o európskych udalostiach s veľkým významom pre EÚ a o možnostiach, ktoré EÚ ponúka prostredníctvom osobných a komunit
Čítaj ďalej...

Publikácia Obehové hospodárstvo – budúcnosť rozvoja Slovenska

Príbeh firmy, ktorá z odpadu vyrába nábytok, príbeh bezobalových obchodov či príbeh mesta, ktoré zaviedlo systém inteligentného osvetlenia. Plus ďalšie zaujímavé články a rozhovory nájdete v novej publikácii Obehové hospodárstvo – budúcnosť rozvoja Slovenska, ktorú zostavila Slo
Čítaj ďalej...

SILVER ECONOMY – vzdelávacie kurzy

RRA Komárno v spolupráci s partnermi realizuje v rámci Programu spolupráce INTERREG VA Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020 projekt s názvom SILVER ECONOMY – STRIEBORNÁ EKONOMIKA, s kódom SKHU/1601/4.1/164. Jednou z aktivít RRA Komárno sú aj bezplatné školenia pre záuj
Čítaj ďalej...

Pozvánka na podujatie #MYSMEEÚ

Diskusia o aktuálnych témach EÚ pokračuje! Aké je postavenie Slovenska v nej? Akým smerom by sa mala Únia uberať? Ale hlavne, akú ju chceme mať? Váš názor nás zaujíma, pretože Zahraničná politika sa nás týka! František Ružička, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európsky
Čítaj ďalej...