Kategória

Egyéb

Projekt Herbaland má pomôcť ľuďom s podnikaním v oblasti liečivých bylín

Projekt Herbaland má za cieľ pomôcť ľuďom v slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti, ktorí by chceli podnikať v oblasti liečivých bylín. V rámci cezhraničného projektu spolufinancovaného z Európskej únie vznikla webová stránka, mapa výskytu liečivých bylín aj informačné centrá. Konalo
Čítaj ďalej...

WiFi4EU!

Od stredy 7.11.2018 do piatku 9.11.2018 potrvá výzva pre obce na zapojenie sa do schémy WiFi4EU !… https://ec.europa.eu/…/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
Čítaj ďalej...

PRIHLÁS SA do výsadby ovocných stromov v obciach!

Celkovo 20 obcí v oblasti Podunajska sa zapája do projektu Chute podunajskej prírody, v rámci ktorého hľadajú desiatky dobrovoľníkov. Organizátori chcú povzbudiť tunajších obyvateľov, aby sa aktívne zapájali do ochrany a obohacovania povodia rieky Dunaj. Spoločnou aktivitou 20 obcí DO
Čítaj ďalej...

Program obnovy dediny 2019

Vážení žiadatelia, v rámci Programu obnovy dediny 2019, dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou do
Čítaj ďalej...

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-2018-33 www.itms2014.sk/vyzva?id=8eeab35f-bc8c-42f9-bcbf-4a1731d75164
Čítaj ďalej...

Výzva- Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

VYHLÁSENÁ VÝZVA! Kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A3-2018-09 https://www.itms2014.sk/vyzva?id=12d84684-f418-4384-bd30-f6dc60f95716
Čítaj ďalej...

Databáza k projektu Silver Economy

Strieborná ekonomika je časťou ekonomiky, ktorá je založená na aktívnej účasti, požiadavkách a možnostiach osôb nad vekovou hranicou 50 rokov. Zaraďte sa do databázy nášho projektu Silver Economy, ktorý propaguje, podporuje a posilňuje cezhraničnú spoluprácu firiem poskytujúcich služb
Čítaj ďalej...

Výzva – Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov

VYHLÁSENÁ VÝZVA !  https://www.itms2014.sk/vyzva?id=47e8f893-e431-46a9-a1be-c43e0e583761    
Čítaj ďalej...

Výzva – Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty

Vyhlásená výzva Kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2018-10 https://www.itms2014.sk/vyzva?id=129c6cbb-bb90-413c-87c8-939bdefb91c0  
Čítaj ďalej...

HĽADÁME BYLINKÁROV na južnom Slovensku!

HĽADÁME BYLINKÁROV na južnom Slovensku! Pestujete bylinky, alebo z nich niečo vyrábate? Dajte o sebe vedieť! Napíšte nám do správy! V rámci projektu HERBALAND podporeného Programom spolupráce INTERREG VA SK-HU 2014-2020 vytvárame cezhraničnú databázu organizácií v tejto oblasti Pridaj
Čítaj ďalej...