Kategória

Iné

Nové informačné internetové portály pre mestá a obce

Včera Európska komisia predstavila dva nové nástroje, ktoré majú uľahčiť mestám prístup k informáciám o kľúčových dokumentoch Európskej únie týkajúcich sa ich agendy, ako aj o finančných nástrojoch, ktoré môžu mestá využiť pri realizácii svojich projektov. Nástroje “One-stop-sho
Čítaj ďalej...

Bezplatné energetické poradenstvo na výstave ELO SYS

Možností ako ušetriť energiu a znížiť účty za teplo či elektrinu v domácnosti je veľa, ale univerzálne riešenie neexistuje. Aké opatrenia sú konkrétne pre vás najvhodnejšie, vám bezplatne poradia špecialisti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry počas medzinárodného veľtrhu ELO
Čítaj ďalej...

Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za roky 2012, 2013, 2014 a 2015

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity / Tlačové správy / 2016 Monitorovacia správa, ktorú sme  predkladali na rokovaní vlády bola vytvorená na základe informácií, ktoré nám postúpili rezorty a ich priamo riadené organizácie. Nie je hodnotiaca, nerobili sme evaluáciu, len sme zozb
Čítaj ďalej...

Konferencia k politike súdržnosti „Poučenia z minulosti, súčasné skúsenosti a budúca perspektíva“

V dňoch 15. – 16. septembra 2016 sa pod záštitou podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Petra Pellegriniho, v Bratislave uskutočnila Konferencia k politike súdržnosti EÚ, jedno zo sprievodných podujatí slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Významnosť tohto podujatia potv
Čítaj ďalej...

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. októbra 2016

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná od 1. októbra 2016 Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Organizačná schéma (účinná od 01.10.2016) (pdf, 77.43 Kb, 20081x)
Čítaj ďalej...

Pozvánka na seminár “Verejné obstarávanie a inovácie”

Ako obstarávať inovatívne riešenia? Nové možnosti vyplývajúce zo Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní budú predstavené na seminári „Verejné obstarávanie a inovácie”, ktorý 7. októbra 2016 organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Zákon č. 343/2015 Z. z. o
Čítaj ďalej...

Stop zneužívaniu evidencie a zvýšenie motivácie pracovať

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo opatrenia, ktorými chce zamedziť zneužívaniu systému evidencie v nezamestnanosti, zefektívniť pomoc pre ľudí bez práce či zvýšiť ich motiváciu nájsť a udržať si zamestnanie.   Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidujú de
Čítaj ďalej...

EÚ po roku predstavuje ďalšie odporúčania na prístup podnikov k eurofondom

V súlade s iniciatívou Európskej komisie (EK) “Rozpočet EÚ zameraný na výsledky” a s úsilím o lepšiu právnu reguláciu exekutíva EÚ dnes zverejnila výsledky skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušenie administratívnej záťaže príjemcov finančných prostriedkov z európskych št
Čítaj ďalej...

ENEF 2016: S energiou rozumne a efektívne

12. medzinárodná konferencia „ENEF 2016“ S energiou rozumne a efektívne Termín konania: 26. – 28. októbra 2016 Miesto konania: Hotel LUX, Banská Bystrica Asociácia energetických manažérov, spoločnosť MEEN, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Slovenský výbor Svetovej energeticke
Čítaj ďalej...

Ľahší prístup k financovaniu projektov z Operačného programu Výskum a inovácie

Ministerstvo hospodárstva SR uzatvorilo s trinástimi komerčnými bankami zmluvy, ktoré majú uľahčiť prístup žiadateľov a prijímateľov k úverom a k zdrojom z Operačného programu Výskum a inovácie. MH SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) v snah
Čítaj ďalej...