Kategória

Iné

Vláda SR  dnes na svojej 27. schôdzi prerokovala  schválila, alebo schválila s pripomienkami okrem iných nasledovné dôležité materiály: pod bodom 4: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov a ktorým sa me
Čítaj ďalej...

EUROFONDY: Na Slovensko prichádza prvá splátka vyše 100 miliónov eur

Európska komisia dostala už prvé oficializované žiadosti o platbu a v najbližšom období na slovenské projekty predovšetkým infraštruktúry a diaľnic vyplatí v tomto programovacom období prvú splátku vyše 100 miliónov eur. Oznámila to v Banskej Bystrici eurokomisárka pre regionálnu poli
Čítaj ďalej...

EUROFONDY: Z peňazí EÚ na roky 2014 – 2020 sa využilo 173 mil. eur

Úroveň čerpania zdrojov Európskej únie v novom programovom období 2014 – 2020 dosiahla k 31. augustu 1,24 % z celkovej alokácie 13,990 mld. eur v jedenástich programoch. Oproti koncu júna čerpanie peňazí EÚ vzrástlo o 34,29 mil. eur a miera o 0,25 percentuálneho bodu. – Sl
Čítaj ďalej...

Vláda schválila nový zákon o podpore malého a stredného podnikania.

Prvýkrát bude mať Slovensko právnu normu, ktorá upravuje, resp. vytvára rámec pre podporu malého a stredného podnikania. Vláda schválila návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania (MSP) z dielne Ministerstva hospodárstva SR (http://bit.ly/2b3dhVf). Účinný by mal byť od 1. ja
Čítaj ďalej...

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činností C5 a D6, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

18.08.2016 – Dovoľujeme si vás informovať, že žiadateľom v rámci činností C5: Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým a D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad, o ktorých podpore rozhodol minister život
Čítaj ďalej...

Úrad podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície bude mať nové kompetencie pri eurofondoch.

Účinnejší dohľad nad transparentnosťou výziev z eurofondových peňazí, ale aj právomoc krízovo riadiť dotknuté riadiace orgány dnes vláda odklepla Úradu podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície (http://bit.ly/2bdGooL). Jeho šéf Peter Pellegrini tak bude mať rozšírené kompet
Čítaj ďalej...

Začína sa distribúcia potravinových balíčkov

Začína sa distribúcia potravinových balíčkov Viac ako 49-tisíc ľudí v hmotnej núdzi alebo v nepriaznivej životnej situácii dostane v nasledujúcich dňoch potravinové balíčky. S ich distribúciu už začali partnerské organizácie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Slovenská Katolíck
Čítaj ďalej...

Na Úrade TSK vzniklo Informačno-poradenské centrum o európskych fondoch

Na Úrade TSK vzniklo Informačno-poradenské centrum o európskych fondoch Zabezpečenie efektívneho informovania o európskych štrukturálnych a investičných fondoch v regióne Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) je hlavným cieľom vzniku Informačno-poradenského centra (IPC) na Úrade TSK
Čítaj ďalej...

Zjednodušené vykazovanie výdavkov MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje

Zjednodušené vykazovanie výdavkov Obrázok k aktualite Zjednodušené vykazovanie výdavkov MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle dokument upravujúci zjednodušené vykazovanie výdavkov. Dokument je k dispozí
Čítaj ďalej...

PPA bol udelený certifikát potvrdzujúci zavedenie a používanie systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013

Pôdohospodárskej platobnej agentúre bol udelený certifikát potvrdzujúci zavedenie a používanie systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013. Systém riadenia informačnej bezpečnosti je systematický a štruktúrovaný spôsob riadenia bezpečnosti informácií. Je
Čítaj ďalej...