Kategória

Iné

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu nízkeho záujmu o účasť na informačnom seminári k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01, rušíme pôvodne avizované termíny a miesto konania: – streda 15. februára 2017 v Košiciach – štvrtok 16. februára 2017 v Banskej Bystrici Implementačná
Čítaj ďalej...

Informácie o zmenách na projekty technickej pomoci

Informácia o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-3 – Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1   Dátum: 07.02.2017   Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre oper
Čítaj ďalej...

Návrhy rámcov pracovných programov Horizontu 2020 na roky 2018-2020

EK zverejnila návrhy rámcov pracovných programov pre všetky oblasti Horizontu 2020 na roky 2018-20. Poznáme ich pod názvom “scoping papers” a nájdeme v nich definície tém, ktoré by mali získať financovanie v rokoch 2018-2020. Prezrite si tieto dokumenty a pripravte sa dopr
Čítaj ďalej...

Usmernenie č.4 k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 7.2.2017 Usmernenie č.4 k 6. výzve na Zníženie energetickej náročnosti  verejných budov. Cieľom Usmernenia č.4 je zmena formálnej náležitosti – in
Čítaj ďalej...

Verejné konzultácie o iniciatívach podľa čl.185 sú už otvorené

Dňa 27.1. do 30.4.2017 EK otvorila možnosť zúčastniť sa na verejnej konzultácii o spoločných iniciatívach podľa článku 185. Cieľom konzultácií je zhromaždiť čo najviac informácií o rôznych aspektoch spoločných iniciatív podľa čl.185 programu Horizont 2020 alebo 7. RP od širokej verejn
Čítaj ďalej...

Informácie Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Vypracovali sme Metodické usmernenie pre Správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) inicioval vznik nových inštitútov „predbežná informácia“ a „správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu“. 
Čítaj ďalej...

V Bratislave a Banskej Bystrici sa konali informačné semináre k výzvam č. 15 a č. 16 zameraným na oblasť odpadového hospodárstva

Zdieľanie: Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia zorganizovali na prelome januára a februára 2017 informačné semináre k vyhláseným výzvam č. 15 a č. 16 zameran
Čítaj ďalej...

Oznámenie pre žiadateľov o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí v rámci žiadosti na rok 2016 požiadali o rozšírenie záväzku, že v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok pre rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia (ďa
Čítaj ďalej...

Metodický výklad CKO č. 2

Centrálny koordinačný orgán vydal dňa 01. 02. 2017 Metodický výklad CKO č. 2 k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou je novelizovaný zákon č. 292/2014 Z. z. o prí
Čítaj ďalej...

Víťazi súťaže Roadshow 2016 sú známi!

Navštívených osemnásť miest a mestečiek na Slovensku a 32 stredných škôl – to bola bilancia putovnej časti Roadshow 2016 Úradu vlády SR,  ktorej zámerom bolo zapojiť a zasvätiť čo najviac mladých ľudí prostredníctvom vlastného projektového zámeru do problematiky čerpania eurofondov v 
Čítaj ďalej...