Kategória

Iné

Sprístupnenie vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania projektov

Ctení žiadatelia, dnes 14.1.2017 sme sprístupnili v našom registračnom systéme tvorbu vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania projektov. http://podpora.fpu.sk/   Zdroj: FPu
Čítaj ďalej...

Fond na podporu umenia zjednodušil podmienky podávania povinných potvrdení k zmluve

Pri podávaní povinných potvrdení k zmluve postupujte podľa týchto inštrukcií: O viacerých žiadostiach jedného žiadateľa bolo rozhodnutév jednom termíne: Žiadateľ predloží potvrdenia len v jednom origináli alebo overenej kópii. O viacerých žiadostiach jedného žiadateľa bolo rozhodnutév
Čítaj ďalej...

Peter Pellegrini: Investície pre regióny a internet všetkým

Na príchod nových investícií do menej rozvinutých regiónov, dôsledné napĺňanie už prijatých akčných plánov a využitie 15 miliárd eur zo štrukturálnych fondov na zvýšenie kvality života na Slovensku sa zameria v roku 2017 podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pelle
Čítaj ďalej...

Všetky informácie o doprave sú dostupné verejnosti

Žilina (10. januára 2017) – Národný systém dopravných informácií je od dnes dostupný aj verejnosti. Cestujúci sa na stránke www.odoprave.info dozvedia nielen to, kde sú nehody alebo zdržania, ale pozrieť si môžu aj aktuálne počasie, meškania vlakov alebo pohyb vozidiel údržby. Pre ver
Čítaj ďalej...

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 – II. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovani
Čítaj ďalej...

Oznámenie o postupe pri zaraďovaní do záväzkov neprojektových opatrení PRV SR 2014 – 2020

Z dôvodu opakujúcich sa otázok záujemcov o zaradenie do nových záväzkov neprojektových opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014- 2020) poskytuje Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) toto vysvetlenie postupu: Podľa § 3 zákona č. 543/2007 Z
Čítaj ďalej...

V roku 2016 SIEA spustila viacero nových podporných projektov a pripravuje ďalšie

V roku 2016 Slovenská inovačná a energetická agentúra realizovala viacero nových podporných mechanizmov, ktoré zaznamenali enormný záujem verejnosti. Pre nasledujúci rok pripravila ďalšie projekty. Aj pri nich platí, že mnohé budú k dispozícii vôbec po prvý raz. Nové možnosti podpory
Čítaj ďalej...

Prehľad zmien z dielne ministerstva spravodlivosti účinných od 1. januára 2017

Od 1. januára 2017 nadobúdajú účinnosť viaceré legislatívne zmeny, ktoré presadilo ministerstvo spravodlivosti. Medzi nimi novela trestných kódexov, ktorej cieľom je efektívnejšie vyšetrovanie trestných činov extrémizmu. Súčasne sa od Nového roka rozširuje katalóg trestných činov práv
Čítaj ďalej...

Čerpanie eurofondov na dopravu sa rozbehlo naplno

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) je najúspešnejším programom z hľadiska čerpania európskych prostriedkov. Na projekty v oblasti dopravy a informatizácie bolo ku koncu roka 2016 investovaných vyše 387 miliónov eur. Čerpanie rezortu dopravy tak predstavuje až 60 percen
Čítaj ďalej...

Zoznam projektov schválených Radou vlády SR pre prevenciu kriminality pre rok 2016.

Na stránke Ministerstva vnútra SR bol zverejnený zoznam projektov schválených Radou vlády SR pre prevenciu kriminality pre rok 2016. Dokument na stiahnutie: – Zoznam projektov schválených Radou vlády SR pre prevenciu kriminality pre rok 2016 (http://bit.ly/2hJAwYf) Informácia bo
Čítaj ďalej...