Kategória

Iné

Férovejšie exekučné konania

Poslanci v parlamente 29.11. až 128 hlasmi definitívne odobrili dôležité zmeny v exekúciách. Vďaka novinkám budú exekučné konania férovejšie s vyrovnanejším vzťahom medzi súdmi, exekútormi, veriteľmi aj dlžníkmi. Úprava predložená podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti L.
Čítaj ďalej...

EÚ má rozpočet na rok 2017: Ministerstvo financií SR odviedlo vynikajúcu prácu

Brusel (1. december) “Slovenské predsedníctvo splnilo ďalší zo svojich cieľov. Únia bude mať rozpočet na rok 2017. V budúcom roku budeme lepšie vybavení na zvládanie migrácie a jej príčin ako aj zvýšenie bezpečnosti a ochrany hraníc EÚ. V tejto oblasti rozpočet narástol o 11 %.
Čítaj ďalej...

Sociálna ekonomika ako kľúčový hráč

Minister Ján Richter otvoril za účasti predsedu vlády Roberta Fica medzinárodnú odbornú konferenciu o sociálnej ekonomike ako kľúčovom hráčovi v poskytovaní efektívnych odpovedí na súčasné spoločenské zmeny v EÚ a vo svete. Najväčšie podujatie v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ na Slo
Čítaj ďalej...

V 5. kole Zelenej domácnostiam bolo vydaných 2002 platných poukážok

Slovenská inovačná a energetická agentúra v najbližších dňoch rozpošle domácnostiam v mimobratislavských regiónoch 2002 poukážok, ktoré si musia uplatniť u zhotoviteľa do 30 dní. Poukážky vydané v 5. kole budú mať platnosť 4 mesiace. Vyčlenená suma 4 milióny € bola určená na podporu z
Čítaj ďalej...

DRUHÝ ROK OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRAXI

Európska únia v programovom období 2014 – 2020 dáva Slovensku príležitosť využiť viac ako 4,310 miliardy eur na realizáciu environmentálnych projektov. O tom ako sa využívajú tieto finančné prostriedky bola v poradí už druhá Výročná konferencia Operačného programu Kvalita životného pr
Čítaj ďalej...

BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÝCH MIEST V MEDZINÁRODNÝCH SÚVISLOSTIACH – informačný seminár

Utorok 6. december 2016, 11:45 – 17:00 v priestoroch kongresovej sály MZVaEZ SR (Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava) Rok 2016 sa do histórie zapíše ako „urbánny rok“. O tom, že rozvoj miest prudko akceleruje a v blízkej budúcnosti bude najvýznamnejším javom rozvoja planéty, dnes už nik
Čítaj ďalej...

Oznámenia pre prijímateľov v súvislosti s ukončovaním rozpočtového roka 2016

V nadväznosti na metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 2/2009 – Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka (aktualizácia č. 2
Čítaj ďalej...

Revidovaný pracovný program 2016-2017 pre oblasť FOOD zverejnený

EK zverejnila revidovaný Work programme 2016-2017 pre oblasť Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy (SC2) programu Horizont 2020. Zdroj: CVTI
Čítaj ďalej...

Ministerstvu pôdohospodárstva sa podarilo obnoviť platby pre Operačný program Bratislavský kraj

Európska komisia (EK) uvoľnila platby pre Operačný program Bratislavský kraj 2007-2013 (OPBK). Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa okrem odblokovania podarilo znížiť objem financií, ku ktorých preplateniu mala EK výhrady, o polovicu. Európska komisia po rok
Čítaj ďalej...

Vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektov FPu k dátumu 31.1.2017

Informujeme všetkých prijímateľov finančnej podpory, že vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie podporených projektov bude možné realizovať v elektronickom registračnom systéme FPu. na konci decembra 2016. O spustení aplikácie na podávanie vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovan
Čítaj ďalej...