Kategória

Iné

Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2016

Z celkového záväzku 2007 – 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007 – 2013 Slovenská republika vyčerpala k31.10.2016 prostriedky vo výške 11304,46 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 97,30%. Tlačová správa Príloha 1 Pr
Čítaj ďalej...

Prehľad najčastejšie kladených otázok s odpoveďami ohľadom výkonu kontroly výdavkov v rámci programu Interreg Stredná Európa (k 11.novembru 2016)

http://www.central2014.gov.sk/data/wp-content/uploads/6713_faq_central-europe.pdf Zdroj: ÚV SR
Čítaj ďalej...

Generálna riaditeľka SEP MV SR sa zúčastnila na kongrese ITAP

Ministerstvo vnútra, ktoré je v programovom období 2014-2020 riadiacim orgánom pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), plánuje v roku 2017 vyhlásiť 20 vyzvaní na národné projekty v hodnote 94,77 milióna eur. Aj o tom  hovorila generálna riaditeľka sekcie európskych pro
Čítaj ďalej...

36.schôdza vlády SR

Vláda SR dnes na 36 schôdzi prerokovala okrem iných aj nasledovné dôležité materiály: pod bodom:1 Stratégiu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 pod bodom 7 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o or
Čítaj ďalej...

Peter Pellegrini na ITAPE: Skončilo sa obdobie robustných projektov a investícii do železa – musíme šetriť

Po pol roku od vzniku Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vystúpil jeho šéf, Peter Pellegrini, na medzinárodnom kongrese ITAPA. „Týchto šesť mesiacov by som označil ako reaktívne obdobie – v zmysle, že bolo potrebné reagovať na nastavené procesy a vysporiadať sa  „
Čítaj ďalej...

5. Výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región

5. Výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región sa uskutočnilo v dňoch 3. a 4. 11. 2016 v Bratislave. Dvojdňové fórum organizoval Úrad vlády Slovenskej republiky ako predsedajúca krajina, spoločne s Európskou  komisiou. Dunajská stratégia predstavuje politický nástroj regionálnej po
Čítaj ďalej...

Stanovisko Pracovnej skupiny pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR

Pracovná komisia pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR vydala stanovisko k predloženému indikatívnemu harmonogramu výziev, vyzvaní národných projektov a vyzvaní projektov technickej pomoci pre Operačný program Ľudské zdroj
Čítaj ďalej...

Základné informácie o príspevku na kúpu elektromobilu

Ministerstvo hospodárstva pripravilo v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu ( ZAP SR) projekt, po ktorom budú elektromobily finančne dostupnejšie. Projekt podporí nákup elektromobilov a hybridov sumou viac ako 5,2 miliónov eur z peňazí Recyklačného fondu a prostriedkov Zväzu
Čítaj ďalej...

Blíži sa tretia uzávierka výzvy na materské školy. Zapojte svoje mesto alebo obec

Do vyhlásených výziev zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl sa doposiaľ zapojili desiatky miest a obcí. Po dvoch uzávierkach je pre tento typ projektových žiadostí k dispozícii ešte 32,74 miliónov eur. Zástupcovia 1044 obcí zo siedmich slovenských krajov ma
Čítaj ďalej...

Projekt Podpora vysporiadania pozemkov dostal zelenú

Na 5. zasadnutí Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritné osi 5 a 6 jej členovia schválili zámer národného projektu Podpora vysporiadania pozemkov. Projekt je zameraný na dlhodobý problém v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami
Čítaj ďalej...