Kategória

Regionálne jedinečnosti

Parná prečerpávacia stanica

Parná prečerpávacia stanica Patince – Virt pochádza ešte z roku 1897. Patrí do sústavy staníc, ktoré pôvodne postavili na povodí rieky Dunaj a ktoré slúžili na prečerpávanie priesakových a vnútorných vôd za dunajskú hrádzu. Objekt v Patinciach tvorí budova strojovne s pekným tehlovým
Čítaj ďalej...

Župný dom v Komárne

Vo svojej pôvodnej podobe bol vybudovaný v roku 1798 v neskorobarokovom slohu. V roku 1813 bol klasicisticky prestavaný.. Naznačuje to aj letopočet vyrytý na architráve, na ktorom je nasledujúci nápis: MIESTO VEREJNEJ ODVAHY, STĹP ZÁKONOV, OBLIEHANIE HRIECHU, ÚKRYT SPRÁVNEJ VECI. POST
Čítaj ďalej...

Zichyho palác v Komárne

Kúria vybudovaná pôvodne na konci XVII. storočia a prestavaná v poslednej tretine XIX. storočia. Vo veľkej sále bolo zriadené prvé javisko mesta, kde sa do roku 1827 uskutočňovali plesy a divadelné predstavenia. Tu vystupovala aj najväčšia herečka tej doby, Róza Déryné Széppataki. V o
Čítaj ďalej...

Bývalý Františkánsky kostol / Vojenský kostol v Komárne

Kostol bol postavený na okraji mesta v roku 1677 rádom františkánov. Po rozpustení rádu Jozefom II. v roku 1783 slúžil kostol vojsku i miestnemu obyvateľstvu na liturgické účely. Jeho súčasťou bola budova kláštora, ktorá bola zbúraná po II. svetovej vojne. Kostol bol postavený v barok
Čítaj ďalej...

Vodárenská veža v Komárne

Z historického hľadiska bol komárňanský vodovod jeden z najstarších po Bratislave a Trenčíne. Vežový vodojem je najstarší svojho druhu na území západného Slovenska. Pôvodne pokryl potreby vody celého mesta Komárno, aj obce Új Szőny (mestská časť Komáromu-MR). Projekt vypracoval v máji
Čítaj ďalej...

Vínny festival v Bátorových Kosihách

Vínny festival v Bátorových Kosihách patrí medzi najväčšie vinárske slávnosti v našom regióne. Naši hostia môžu ochutnať moky vyše päťdesiatich vinárov z južného Slovenska. Poslaním podujatia je vytvoriť podmienky na to, aby prvovýrobcovia mohli bezprostredne a v priateľskej atmosfére
Čítaj ďalej...

Múzeum krojovaných bábik v Búči

Expozícia prezentuje viac ako päťdesiat zmenšených kópií tradičného ľudového odievania z regiónov južného Slovenska a je pekným príkladom záujmu o etnografiu maďarskej menšiny na Slovensku. Príprava rodín z bábik, predstavujúcich charakteristický ľudový odev maďarského etnika na južno
Čítaj ďalej...

Pamätník Žitavského mieru

Pri príležitosti 400-tého výročia podpísania mierovej dohody v roku 2006 sa v mieste podpísania tejto historickej dohody postavil pamätník Žitavského mieru. Mierová dohoda ukoncila 15-rocnú vojnu medzi Osmanskou ríšou a Habsburgovcami. Dohoda bola súčasťou mierových dohôd, ktoré ukonč
Čítaj ďalej...

Jókai Mór

Mór Jókai (18. február 1825, Komárno, Uhorsko – † 5. máj 1904, Budapešť, Rakúsko-Uhorsko) bol maďarsky píšuci prozaik, dramatik a publicista, vedúca osobnosť maďarského kultúrneho a politického života v druhej polovici 19. storočia. Svoje štúdia začal vo svojom rodnom meste, po ukonče
Čítaj ďalej...

Dr. Mikuláš Konkoly – Thege

Bol fyzik a astronóm. Po skončení stredoškolského štúdia v školskom roku 1857 – 1858 začal študovať na Univerzite v Budapešti fyziku, matematiku. Od roku 1860 pokračoval na štúdiu práva v Berlíne, kde v roku 1862 získal doktorát. Mal všestranné záujmy, získal diplomy lodného kapitána
Čítaj ďalej...