Kategória

Regionálne jedinečnosti

Kostol Svätej Rozálie v Komárne

Kostol bol postavený na mieste starého kostola sv. Rozálie, ktorý bol zbúraný v 30. rokoch 19. storočia, keď musel ustúpiť stavbe Palatínovej línie, súčasti pevnostného systému Komárna. Za obdržané peniaze mesto postavilo nový kostol. Nový kostol bol postavený v rokoch 1839-1844 spolu
Čítaj ďalej...

Kostol Svätého Ondreja v Komárne

Základný kameň bol položený v časoch vlády vojvodu Géjzu ( okolo 10. stor.) v časti mesta nazývanej Villa Sancta Andreae ( osada sv. Ondreja ). Po období tureckých vojen sa Komárno stalo štvrtým najväčším mestom v Uhorsku.Predstavenstvo mesta sa rozhodlo postaviť reprezentačný kostol,
Čítaj ďalej...

Vyhliadková veža v Kravanoch na Dunaji

Vyhliadková veža pri dunajskej hrádzi v Kravanoch nad Dunajom, postavená v rámci projektu „Upracme si Podunajsko!” v roku 2013, realizovaného s finančnou podporou EU. Najvyššie položeným miestom v Kravanoch je 17 metrov vysoká vyhliadková veža. Po zdolaní 90 schodov získate doko
Čítaj ďalej...

Veľkolélsky ostrov

Toto prekrásne zákutie Žitného ostrova predstavuje posledný dunajský ostrov, ktorý je ešte súčasťou tzv. vnútrozemskej delty Dunaja. Pre svoje mimoriadne hodnoty z hľadiska ochrany prírody je celé územie ostrova súčasťou viacerých chránených území národného, európskeho a medzinárodnéh
Čítaj ďalej...

Trojičný stĺp Komárno

Trojičný stĺp bol postavený v roku 1715 na námestí naproti radnici, pripomína jednu z častých pohrôm a vojen, ktoré postihli mesto. Dali ho postaviť obyvatelia Komárna na pamiatku morovej epidémie, ktorá zúrila v meste v rokoch 1710 – 1711 a ukončenia kuruckých vojen. Na vrchole
Čítaj ďalej...

Budova bývalého Justičného paláca

Stavba bola zrealizovaná na základe projektov profesora Sándora. V budove od prvopočiatkov až do dnešných čias sídli súdna prokuratúra. Nezvyčajným tempom sa medzi májom 1895 a septembrom 1896 postavil objekt v neorenesančnom slohu prostredníctvom stavebnej firmy bratov Grünwaldovcov.
Čítaj ďalej...

Nájomný dom bývalej Prvej Komárňanskej Sporiteľne

Dvojposchodová eklektická budova na východnej strane námestia generála Klapku postavená na základe plánov budapeštianskeho architekta Bélu Neya v roku 1884. Pôvodne slúžila ako nájomný dom Prvej Komárňanskej sporiteľne. Na prelome storočia fungovalo na prízemí železiarstvo, lekáreň a
Čítaj ďalej...

Hans (János) Selye

Autor teórie stresu sa plným menom volá Hans Hugo Bruno Selye, narodil sa 26. 1. 1907 vo Viedni, avšak detstvo a stredoškolské štúdia prežil v Komárne a vysokú školu absolvoval v Prahe. Jeho rodičia v Komárne dožili. Žiaľ, viac detí nemali, János bol jedináčik. Po ich smrti palác získ
Čítaj ďalej...

Ivan Reitman

Ivan Reitman se narodil 26. októbra 1946 v Komárne. Na začiatku päťdesiatych rokov emigroval s rodičmi do Kanady. Absolvoval McMasterovu univerzitu v kanadskom Hamiltone. Počas štúdia režíroval a produkoval niekoľko krátkometrážnych televíznych filmov. Na začiatku 70. rokov začínal v
Čítaj ďalej...

Budova bývalého Kolégia reformovanej cirkvy

Budova bývalého Kolégia reformovanej cirkvy – budova bola postavená v roku 1796 v klasicistickom slohu. Vďaka profesorom – akademikom získala škola široké renomé, čím prilákala aj mladú generáciu zo vzdialenejších žúp. Tu začínal svoje štúdiá aj Mór Jókai. Práve on neskoršie spomínal
Čítaj ďalej...