Kategória

Podujatia

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE OPKZP-PO1-SC123-2017-17 V BANSKEJ BYSTRICI

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období
Čítaj ďalej...

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO2-SC211-2017-18 A OPKZP-PO2-SC211-2017-21 V BANSKEJ BYSTRICI

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období
Čítaj ďalej...

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO2-SC211-2017-18 A OPKZP-PO2-SC211-2017-21

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódmi OPKZP-PO2-SC211-2017-18 a OPKZP-PO2-SC211-2017-21 zame
Čítaj ďalej...

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE OPKZP-PO1-SC123-2017-17

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 zameranej na zabezpečenie spoji
Čítaj ďalej...

SEMINÁR: OBSTARÁVAJME OHĽADUPLNE K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia SR realizuje aj v tomto roku bezplatné odborné semináre.   Semináre sú spojené s praktickými príkladmi v oblasti zeleného verejného obstarávania. Ich cieľom je priblížiť verejným inštitúciám problematiku
Čítaj ďalej...

Informačné stretnutie o Programe Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Pozývame Vás na informačné stretnutie o Programe Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ktoré organizuje regionálny kontaktný bod v Sliezskom vojvodstve. Stretnutie sa uskutoční 3. apríla 2017 v Pszczynie a bude prebiehať v poľskom jazyku. Prihlásiť sa môžete cez formulá
Čítaj ďalej...

EuropeDirect Nitra Vás v spolupráci s Agroinštitútom Nitra š.p. pozývajú na bezplatnú exkurziu “Úspešné projekty inšpirujú” (30. 03. 2017)

Národná sieť rozvoja vidieka SR si Vám dovoľuje dať do pozornosti informáciu, že EuropeDirect Nitra v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, š.p. organizuje bezplatnú exkurziu na vybrané objekty podporené z európskych fondov v programovom období 2007 – 2013, na ktorú Vás srdečne pozývajú.
Čítaj ďalej...

Pozvánka na seminár Obnoviteľné zdroje a úspory energie pod jednou strechou

Pozvánka na seminár Obnoviteľné zdroje a úspory energie pod jednou strechou   Aj o aktuálnych možnostiach ako získať podporu pri energetických opatreniach sa bude hovoriť na seminári Obnoviteľné zdroje a úspory energie pod jednou strechou, ktorý sa uskutoční počas veľtrhu CONECO/
Čítaj ďalej...

Pozvánka na konferenciu organizovanú Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave

Pozvánka na konferenciu organizovanú Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave V programovom období 2014-2020 gestor Horizontálnych princípov, rovnosť mužov a žien a Nediskrimináciu (ďalej len „HP RMŽ a ND“) vykonáva viacero nových úloh, ktoré je potrebné v procese
Čítaj ďalej...

Experti OECD zdieľali skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja

Experti OECD zdieľali skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja Seminár pod názvom „Inovácie a výzvy v manažmente regionálneho rozvoja“ sa dňa 22. februára 2017 uskutočnil v Hoteli Bôrik v Bratislave pod gesciou Úradu vlády SR – Sekcie regionálneho rozvoja. Podujatia sa zúča
Čítaj ďalej...