Kategória

Výzvy

PRIORITY mládežníckej politiky 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 – 2021: PRIORITY mládežníckej politiky. Cieľ výzvy Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníck
Čítaj ďalej...

Pomoc pre základné umelecké školy

Od 1. marca 2021 zamestnávatelia, ktorými sú základné umelecké školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, môžu žiadať o príspevky na mzdy zamestnancov za obdobie, keď boli povinne zatvorené rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR. Jedna žiadosť, jednoduché pravidlá Úr
Čítaj ďalej...

Naše Mesto – Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku

Naše Mesto už 15 rokov prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s jasným cieľom – vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť mestá, v ktorých žijeme. Každoročne si tisíce dobrovoľníkov z firiem obliekajú rovnaké tričká a zapájajú sa do množstva dobrovoľníckych aktivít po celom Slovens
Čítaj ďalej...

Rozvoj životných zručností

V spolupráci s Ministerstvom školstva realizuje Nadácia pre deti Slovenska vzdelávací program Rozvoj životných zručností, ktorý je zameraný na inkluzívny prístup vo vzdelávaní. Pozývame pedagógov základných a stredných škôl odborných zamestnancov (školský psychológ, špeciálny pedagóg,
Čítaj ďalej...

Nadačný fond Slovenských elektrární podporí projekty pre deti pri návrate do škôl

Nadačný fond Slovenské elektrárne podporí formou grantu projekty pre deti pri návrate do škôl. Vzdelávanie našich detí je dôležité pre ich budúcnosť, ale aj pre budúcnosť a úspech našej krajiny. V uplynulom roku bol z dôvodu zlej epidemickej situácie vzdelávací proces na Slovensku mim
Čítaj ďalej...

EIT Raw Materials Accelerator

EIT RawMaterials start-up Accelerator nová výzva. Ste ďalší špičkový inovačný tím ponúkajúci radikálne udržateľné produkty alebo služby v sektore surovín? Podajte žiadosť o urýchľovač EIT RawMaterials EIT RawMaterials Accelerator má tri fázy (skúmanie, budovanie, rast). Medzi každou z
Čítaj ďalej...

Podpora propagácie poľnohospodárskych výrobkov

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na rok 2021 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov. VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV JEDNODUCHÝCH PROGRAMOV A KOMBINOVANÝCH PROGR
Čítaj ďalej...

Program obnovy dediny 2021

Vážení žiadatelia v rámci Programu obnovy dediny 2021, v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2021 bola sprístupne
Čítaj ďalej...

Komunitné služby II. Fáza

ÚSVRK zverejnil Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza. Oznámenie pre 150-tku obcí Oznámenie  o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do 
Čítaj ďalej...

Fond pre včasnú diagnostiku koronavírusu

Nadácia ESET vyčlenila sumu finančnej podpory 300.000 EUR na posilnenie včasnej diagnostiky vírusu SARS‑CoV‑2. Nadácia ESET vyčlenila sumu finančnej podpory 300.000 EUR na posilnenie včasnej diagnostiky vírusu SARS‑CoV‑2 pre naliehavosť zabezpečenia rýchleho a systematického testovani
Čítaj ďalej...