O agentúre

Regionálna rozvojová agentúra Komárno, Sídlo: Nádvorie Európy č. 53 – Dom Írsko, 945 01 Komárno, IČO: 36110272, DIČ:  2021552247, IČ DPH: SK2021552247, Zápis v registri združení právnických osôb dňa 31. 10. 2000 na Krajskom úrade v Nitre pod č. 14/2000, Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Komárno, číslo účtu: 4007487427/7500, Tel.: 035/7733 105, Fax: 035/7733 106, Mobil: 0905 335074, E-mail: director@rrakn.skwww.rrakn.sk