ActiveCreative

Dátum:09. sep 2013.

Projekt „ActiveCreative“ financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov.

Projekt umožnil stretnutie 269 občanov, z ktorých 50 občanov pochádzalo z organizácie Regionálna rozvojová agentúra Komárno a z mesta Komárno (Slovenská republika), 60 občanov pochádzalo z organizácie Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Maďarsko), 60 občanov z organizácie Vértes – Gerecse Vidékfejlesztési Közösség (Maďarsko), 15 občanov zo Združenia obcí Most Priateľstva (Slovenská republika), 15 občanov zo Združenia obcí Dolného Žitného ostrova (Slovenská republika), 15 občanov z mesta Dumbravita (Rumunsko), 15 občanov z Association of Danube River Municipalities „Danube“ (Bulharská republika), 15 občanov z Galeria Bielska BWA (Poľská republika), 7 občanov z mesta Weissenfels (Nemecká spolková republika), 17 občanov z International Council for Cultural Centers (Bulharská republika).

 Stretnutie sa uskutočnilo v meste Komárno v Slovenskej republike v dňoch od 6.9.2013 do 8.9.2013.

 Dňa 6.9.2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na zoznámenie sa s účastníkmi z partnerských obcí a organizácií. Program začal jednaním za okrúhlym stolom so starostami, podnikateľmi, ľudovými remeselníkmi, zástupcami tretieho sektora a aktívnymi občanmi. Následne sa konalo slávnostné privítanie hostí z partnerských obcí, miest a organizácií. Každý partner sa predstavil a prezentoval svoju organizáciu, obce a mestá ich tradície, históriu, folklór, pamiatky a fotografie. Následne sa konali prezentácie Pecha Kucha účastníckych organizácií, kde predstavili svoje kreatívne práce. Na vínnom korze účastníci prezentovali tradičné vína z ich regiónu. Podvečer sa konalo vystúpenie folklórneho súboru „Slovenskí rebeli“ a rôzne koncerty až do neskorých hodín.

Dňa 7.9.2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spoluprácu medzi účastníkmi projektu v oblasti kreatívneho priemyslu. Od 9:00 do 18:00 bola otvorená „Ulička remesiel“ na Nádvorí Európy v Komárne, kde vystavovali a prezentovali tvorbu kreatívnych remeselných produktov niektorí účastníci projektu, ďalší účastníci sa zúčastnili ukážky príprav tradičných gastronomických špecialít a niektorí zase prezentovali svoje tradičné vína na vínnom korze. Na Nádvorí Európy sa konala prednáška o EÚ a bol otvorený Európsky informačný stánok. Celý deň bol otvorený stánok s tvorivými dielňami pre deti, konala sa krížovková súťaž, detská Pecha Kucha a maľovali sa obrazy s EU tematikou pre deti. Každý účastník podujatia prispel k maľbe spoločného obrazu odtlačkom prsta. Konal sa workshop na tému kreatívny priemysel v partnerských krajinách a partneri si vzájomne vymieňali skúsenosti a predstavili úspešné príklady z praxe. Účastníkom podujatia bola predstavená tradičná oberačková veselica z regiónu Komárna. Účastníci predstavili svoju kreatívnu tvorbu formou Pecha Kucha prezentácií, ďalší zase predstavili ľudové tance a piesne typické pre ich región, niektorí predviedli tanečné a spevácke vystúpenia rozličného žánru, divadelné vystúpenia. Nemecký partner predstavil skupinu „City Rock Band of Weissenfels“.

Dňa 8.9.2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vyhodnotenie projektu a diskusiu o budúcej spolupráci a budúcich spoločných projektoch. Mimo toho bola otvorená celý deň „Ulička remesiel“ na Európskom nádvorí aj vínne korzo. Účastníci podujatia sa zúčastnili spoločnej športovej aktivity – preteky v Go kart autách. Celý deň boli pre deti otvorené tvorivé dielne, konala sa krížovková súťaž, detská Pecha Kucha a dokončoval sa obraz pre deti s EU  tematikou. V poobedňajších hodinách niektorí účastníci predviedli tanečné, spevácke a aj divadelné vystúpenia. Partneri sa zúčastnili obhliadky pamätihodností mesta Komárna a pevnostného systému mesta Komárna, ktorý patrí k najväčším na svete. Bulharský partner predstavil ukážku prípravy cesta na tradičný bulharský chlieb, jeho pečenie, pričom spievali tradičné piesne. Chlieb po dopečení partneri spoločne lámali, jedli a pritom podpísali priateľské zmluvy ako symbol budúcej spolupráce.

Účastníci podujatia aktívne pôsobiaci v kreatívnom priemysle sa podpísali na prezenčnú listinu, kde uviedli svoje kontaktné údaje. Táto prezenčná listina bola naskenovaná a emailom rozoslaná všetkým účastníkom podujatia za účelom vybudovania ich vzájomnej budúcej spolupráce a medzinárodnej siete kreatívneho priemyslu v EU.

EU_flag_23L

Az „ActiveCreative“ című pályázatot az „Európa a polgárokért” program keretén belül az Európai Unió finanszírozta.

A projekt lehetővé tette 269 személy találkozását, akik közül 50 fő a Komáromi Regionális Fejlesztési Ügynökség és Komárom városából (Szlovákia), 60-60 fő a  Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Magyarország) és a Vértes – Gerecse Vidékfejlesztési közösség szervezetétől (Magyarország), szervezetenként 15 fő a Hídverő társulástól (Szlovákia), az Alsó-Csallóközi Társulástól (Szlovákia), Dumbravita városából (Románia), a “Duna” Önkormányzatok szövetségéből (Bulgária), a BWA Bielsko Galériából (Lengyelország) és 7 fő a Weissenfels városából (Német Szövetségi Köztársaság), további 17 személy pedig a Kulturális Központ Nemzetközi Tanácsától (Bulgária) érkezett.

 A találkozóra szeptember 6-a és 8-a között került sor, Komárom városában (Szlovákia).

 2013.09.06-án a találkozó résztvevői kiemelt figyelmet fordítottak a jelenlévő partnerszervezetek és önkormányzatok megismerésére. A program kerekasztal beszélgetéssel kezdődött polgármesterek, kézművesek, a harmadik szektor képviselőinek és további aktív polgároknak a jelenlétével. Az érintett szervezetek és önkormányzatok ünnepélyes fogadása után valamennyi partner bemutatkozott és ismertette az általa képviselt szervezetet, községet, várost, hagyományaikat, történelmüket, műemlékeiket és fényképeit. Ezt követően ún. Pecha Kucha előadásokat tartottak, amely során bemutatták kreatív munkáikat, a borkorzón résztvevők pedig régiójuk borait is. Késő délután a „Slovenskí rebeli” nevű népi csoport fellépése, majd éjszakába nyúló további koncertek gondoskodtak a kikapcsolódásról.

 2013. 09.07-én a kreatív iparon belül az együttműködésé volt a főszerep: a komáromi Európa udvarban reggel 9:00 órától délután 18:00 óráig várta látogatóit a „Kézművesek utcája”, ahol a résztvevők közül többen is kiállították termékeiket és közös ékszerkészítéseket is tartottak. Mások a tradicionális gasztronómiai specialitások készítésének fortélyait osztották meg az érdeklődőkkel, de akadtak olyan résztvevők is, akik a látogatókat hagyományos boraikkal a borkorzóra csábították. Ugyancsak az Európa udvar szolgált helyszínéül az EU-ról szóló előadásnak és itt került kialakításra az európai információs stand is. A szervezők nem feledkeztek meg a legkisebb látogatókról sem: ők egész nap alkotó műhelyben élhették ki kreativitásukat, de keresztrejtvény verseny, gyöngyfűzés és festés, valamint gyerek Pecha Kucha is szerepelt a színes programok között. A rendezvény résztvevői ujjlenyomatokból alakítottak ki képet, majd “Kreatív ipar a partner országokban” tematikájú workshop keretén belül osztották meg egymással tapasztalataikat és sikerességük fortélyait. Pecha Kucha formájában prezentálták kreatív tevékenységeiket, majd bemutatták régiójukra jellemző táncaikat, dalaikat és színházi előadásaikat. A német partner megismertette a többiekkel együttesét, a „City Rock Band of Weissenfels“-t.

 2013.09.08-án a figyelem középpontjába a projekt értékelése, valamint a majdani együttműködés és a lehetséges közös pályázatok kerültek. Ezenkívül egész nap nyitva állt a „Kézművesek utcája” az Európai udvaron és a borkorzó a sétálóutcában. A rendezvény résztvevői közös sporttevékenységen, teremgokart versenyen vettek részt. A legkisebbeket továbbra is várta az alkotóműhely, a keresztrejtvény verseny, a gyerek Pecha Kucha. A délutáni órákban több résztvevő bemutatta tánc-, ének- és színházi előadását, s utána közösen megtekintették Komárom város nevezetességeit és erődrendszerét, mely az egyik legnagyobb a világon. A bolgár partnerek népdalaik kíséretében sütötték meg hagyományos kenyerüket, majd miközben a résztvevők együtt tördelték és falatozták, aláírták a partnerségi szerződéseket, mint a jövőbeni együttműködés szimbólumát.

A rendezvény résztvevői, akik aktívan tevékenykednek a kreatív ipar ágazatában, jelenléti ívet írtak alá, ahol feltüntették elérhetőségi adataikat. E jelenléti ív szkennelt változatát valamennyi résztvevő megkapta e-mail formájában a jövőbeli kölcsönös együttműködés érdekében, illetve a célból, hogy hozzájáruljanak a kreatív iparág nemzetközi hálózatának kiépítéséhez az EU-ban.

EU_flag_23LThe project “ActiveCreative” was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens”

The project involved 269 citizens, notably 50 participants from the organization Regional Development Agency Komárno and the Town of Komárno (Slovak Republic), 60 participants from the organization Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Hungary), 60 participants from the organization Vértes – Gerecse Vidékfejlesztési Közösség (Hungary), 15 participants from the association of Združenia obcí Most Priateľstva (Slovak Republic), 15 participants from the association of Združenia obcí Dolného Žitného ostrova (Slovak Republic), 15 participants from the Town of Dumbravita (Romania), 15 participants fromthe Association of Danube River Municipalities „Danube“ (Republic of Bulgaria), 15 participants from the Galeria Bielska BWA (Republic of Poland), 7 participants from the Town of Weissenfels (Federal Republic of Germany), 17 participants from the International Council for Cultural Centers (Republic of Bulgaria).

Location/ Dates: The event took place in the Town of Komárno in Slovak Republic, from 6th September 2013 till 8th September 2013

 The day of 6th September 2013 was dedicated to acquaintance of the participants from partner organizations. Program started with the Round Table negotiations between mayors, entrepreneurs, folk craftsmen, third sector representatives and active citizens. Subsequently, a welcoming ceremony of the quests from partner organizations was held. Each partner presented their organization, village or town, their traditions, history, folklore, monuments. Thereafter, presentations of Pecha Kucha were held, within which the partners presented the creative fields they are working in and photos of their creative works. Some of the project participants presented traditional wines from their region at Wine Korzo. In late afternoon hours project participants performed on open air stages, such as folk groups, dance groups, bands and singers of various genres until late night.

The day of 7th September 2013 was dedicated to cooperation between participants working in creative fields. “Street of handicrafts” was opened to the public from 9 AM till 6 PM at the Europe Place in Komárno, where some of the project participants exhibited their works and presented their handicraft techniques, other participants demonstrated preparation of their traditional gastronomy specialties and others presented their traditional wines at wine korzo. In the morning hours, the EU information stand was opened and presentation about EU was held at Europe Place in Komárno. Since 9 AM till 7 PM a stand with creative workshops for children was opened. Beside creative workshop activities, a crossword competition, children Pecha Kucha were held and also drawings on EU topic were being drawn for children. Each participant of the project contributed to the joint drawings with their fingerprints. A workshop on topic “Creative industries in partner countries” was held. Within this workshop partners presented good practice examples and exchanged their experiences. Traditional harvesting jamboree from the region of Komárno was presented to the event participants. In the afternoon, participants presented their creative works through Pecha Kucha presentations, some of the participants presented folk dances and songs typical for their region, several participants were presenting dances and songs of various genres and theatre performances as well. “City Rock Band of Weissenfels” (German partner) performed on the open air stage in evening hours.

The day of 8th September 2013 was dedicated to project evaluation and discussion about future cooperation and joint projects. “Street of handicrafts” was opened to the public at Europe Place the whole day. Project participants participated in Go Kart races. The whole day creative workshops for children were open, crossword competition and children Pecha Kucha took place. Drawings on EU topic for children were being drawn. In the afternoon hours some of the participants presented dancing, singing and theatre performances, several presented their wines at Wine Korzo. Project participants attended sightseeing tour in Komárno, within which they visited the Fortress in Komárno, which is one of the biggest fortification systems in the world. Participants from “International Council for Cultural Centers” (Bulgaria) made a demonstration of traditional preparation of bread dough while singing and dancing their traditional folk songs. Thereafter they baked the traditional Bulgarian bread and the project participants were tearing the bread and sharing it, while the Friendship agreements were being signed as a symbol of the future cooperation.

Project participants working in creative industry filled in their contact data in the attendance list, which was scanned and sent out to each participant of the event in order to create their future cooperation and international network of creative industry in European Union.

eu_flag_europe_for_citizens_enKlapka

 

letak 2xA5plakat a3 1 REMESELNICIplakat a3 1 PARTNERI

program A4 po slovensky program A4 english