Herbaland

Dátum:04. jún 2018.

 

HERBALAND

ID projektu: SKHU/1601/4.1/150

Projekt sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR, Maďarska a vlastných zdrojov partnerov projektu.

Hlavným partnerom projektu je „Nemzetstratégiai Kutatóintézet“ (HU, www.nski.hu), ďalšími partnermi sú „Rába – Duna- Vág Korlátolt Felelőségű Európai Területi Társulás (HU, rdvegtc.eu), Regionálna rozvojová agentúra Komárno (SK) a Združenie Veľké Kapušany a okolie (SK, www.nvt-magyarhaz.eu).

Realizácia projektu začala 1. júna 2017 a bude trvať do 30.9.2018.

Cieľom projektu je posilnenie spolupráce a vytvorenie siete aktérov bylinkového sektora, čím sa zvýši produkcia výrobných hodnôt a tým sa zároveň zvýši zamestnanosť znevýhodnených pracovníkov v tomto odvetví v cieľovej prihraničnej oblasti.

Realizácia projektu začne zmapovaním trhu liečivých bylín v slovensko-maďarskej prihraničnej oblasti. Na základe získaných údajov bude pripravená komplexná štúdia, ktorá bude zverejnená na vytvorenej webovej stránke projektu. Na webovej stránke bude vytvorený interaktívny portál, ktorý bude napomáhať súkromným osobám, firmám, neziskovým organizáciám zaoberajúcim sa bylinami nadviazať kontakt s osobami, ktoré sa zaoberajú liečivými bylinami.  Živnostníci podnikajúci v oblasti liečivých bylín budú môcť publikovať na tomto portáli dopyt a ponuku po produktoch a pracovnej sile, hľadať dodávateľov a ponúkať prácu na doma. Vedúci partner projektu „Nemzetstratégiai Kutatóintézet (Národný strategický výskumný ústav) vypracuje vzdelávacie materiály pre školiteľov vzdelávacích kurzov a začínajúcich živnostníkov zaoberajúcich sa bylinami vzdelávacie materiály, ktoré budú k dispozícii na webstránke projektu. Vytvoria sa informačné publikácie o liečivých bylinách a mapa znázorňujúca výskyt liečivých bylín. Počas realizácie projektu sa bude konať 15 workshopov s cieľom zapojiť aktérov bylinkového priemyslu do projektu, vzdelávať ich a zlepšiť ich pozíciu na trhu práce.  Na workshopoch budú prednášať významní odborníci v oblasti bylinného priemyslu.

Ďalej sa v rámci projektu vytvoria dva informačné body poskytujúce informácie o bylinkovom priemysle a jeho aktéroch, možnostiach spolupráce v cieľovej cezhraničnej oblasti. Informačné body budú v Komárne a vo Veľkých Kapušanoch.

Vyššie uvedené informácie o projekte nemusia bezpodmienečne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. (Podrobné informácie o programe sa nachádzajú na stránke www.skhu.eu)

Dňa 23. novembra 2017 sa uskutočnila tlačová konferencia k projektu v Podunajskom múzeu v Komárne.

 

Dňa 29.8.2018 sa uskutočnil workshop k projektu “Herbaland” na brehu Mŕtveho ramena Váhu v Komárne.

 

V dňoch 20.-21. septembra sa v rámci projektu “Herbaland” realizovala študijná cesta v údolí byliniek v Zánke (Maďarsko).