HUSK cyklookruh napojený na EUROVELO 6 / HUSK kerékpár körútvonal csatlakozva az EUROVELO 6

Dátum:30. sep 2014.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 s podporou ERDF realizuje obec Moča ako vedúci partner v spolupráci s maďarskými partnermi obcou Neszmély, Dunaalmás, Almásfüzitő, mestom Oroszlány projekt s názvom „HUSK cyklookruh napojený na EUROVELO 6 / HUSK kerékpár körútvonal csatlakozva az EUROVELO 6“, kód projektu: HUSK/13014/2.3.1/0005.
Obdobie realizácie projektu: 01.január 2014 až 30. apríl 2015.

Aktivity boli partnermi spoločne zostavené na základe aktuálnej situácie na oboch stranách hranice, čím sa zaručí pripravenosť na čerpanie NFP v súlade s aktuálnou prioritou maďarskej vlády prednostne podporiť budovanie cyklotrás od Rajky po Budapest (1364/2011 (XI.8) Korm. Határozat) a slovenskej vlády vybudovať cyklotrasy pozdĺž Dunaja v okr. Komárno (viď. Uznesenie č.382/2008).

V rámci projektu sa na slovenskej strane hranice vybuduje cyklotrasa vedúca pozdĺž Dunaja na trase Komárno – Iža – Patince – Radvaň nad Dunajom – Moča – Kravany nad Dunajom a vybudujú sa oddychové body popri cyklotrase. Cyklotrasa bude viesť po Dunajskej cykloceste, ktorá je jednou z najznámejších a najnavštevovanejších cyklotrás v Európe a je súčasťou cesty EUROVELO 6, ktorá vedie od Atlantiku vo Francúzsku až k Čiernemu moru v Rumunsku.
Na maďarskej strane hranice sa vypracuje projektová dokumentácia potrebná k vydaniu stavebného povolenia a štúdií uskutočniteľnosti na výstavbu cyklotrás v k.ú. obcí Almásfüzitő, Dunaalmás, Neszmély, Oroszlány. Projektová dokumentácia pripravená v rámci projektu zabezpečí urýchlenie investícií na dokončenie cyklotrasy na mbanner_skaďarskej strane.

 

A pályázat – amelynek kivitelezése 2014. január 01-től 2015. április 30-ig tart – vezető partnere Dunamocs község (SK). A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül az EU finanszírozásával valósul meg Neszmély (MO), Dunanalmás (MO), Almásfüzitő (MO) és Oroszlány (MO) önkormányzatok együttműködésével (kódja HUSK/13014/2.3.1/0005).

A partnerek a tevékenységeket közösen állították össze az aktuális helyzet szerint a határ mindkét oldalán, amely biztosítja a vissza nem térítendő támogatás hatékony felhasználását, összhangban a HU kormány aktuális fő célkitűzéseivel, amely nem más, mint kerékpárutak építése Rajkától Budapestig, valamint a SK kormány céljával (1364/2011 (XI.8) Korm. Határozat): kerékpárút kiépítése a Duna mentén a komáromi járásban (lásd 382/2008 sz. rendeletet).

A projekt keretén belül a határ szlovák oldalán Komárom – Izsa – Path – Dunaradvány – Dunamocs – Karva Duna menti szakaszán kerül kiépítésre kerékpárút, valamint pihenőhelyek. A kerékpárút csatlakozik a Dunai kerékpárútra, mely a legismertebb és a leglátogatottabb Európában, továbbá az EUROVELO 6 út részét képezi, ami az Atlanti-óceántól (Franciaország) a Fekete-tengerig (Románia) halad át.
A határ magyar oldalán az építési engedélyhez projektdokumentáció és megvalósíthatósági tanulmány készül a kerékpárút kiépítésére Almásfüzitő, Dunaalmás, Neszmély és Oroszlány részére. Az előkészített tervdokumentációk biztosítják a beruházások felgyorsítását az utak befejezésére a magyar oldalon is.
banner_hu