Silver economy

Dátum:04. jún 2018.

Silver Economy

ID projektu: SKHU/1601/4.1/164

Projekt sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR, Maďarska a vlastných zdrojov partnerov projektu. Vedúcim partnerom projektu je Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh (HU, rdvegtc.eu), ďalšími partnermi projektu sú Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (HU, www.kva.hu), Regionálna rozvojová agentúra Komárno (SK, rrakn.sk) a Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok (SK, www.rrasenec-pezinok.sk).

Realizácia projektu začala 1.septembra 2017 a bude trvať do 31.12.2018.

Cieľom projektu je posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných a súkromných inštitúcií, spolupráce medzi štátom a podnikateľským sektorom, priemyselným sektorom, obchodnými združeniami, obchodnými komorami, ako aj organizáciami zastupujúcimi starších ľudí, s cieľom podporiť vývoj strieborných produktov a služieb. Projekt poskytne cieľovej skupine spotrebiteľov, zamestnancom alebo zamestnávateľom bez ohľadu na vek relatívne široký pohľad na problematiku striebornej ekonomiky,  zmenu v chápaní procesu starnutia od hrozby smerom k príležitosti, vyzdvihne význam podpory zdravého a aktívneho starnutia populácie pri cieľoch dosahovania vysokej zamestnanosti a znižovania chudoby, aby slovensko-maďarský pohraničný región bol dobrým miestom pre celý rad generácií.

V dňoch 20.-21. apríla 2018 sa v priestoroch Monoštorskej pevnosti konala výstava a veľtrh Striebornej ekonomiky. Zúčastnilo sa jej vyše 120 vystavovateľov z cezhraničného slovensko-maďarského regiónu.

Príležitosť bezplatne sa prezentovať vďaka Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko sa naskytla podnikateľom a firmám, ktorí vyrábajú produkty a poskytujú služby určené staršej vekovej kategórii, či sami pôsobia vo veku 50+ ako vedúci firiem. Cieľom podujatia bolo poukázať na to, že veková skupina 50+ tvoriaca trh striebornej ekonomiky je schopná stimulovať ekonomiku tým, že vytvára dopyt po nových produktoch a službách.

Regionálna rozvojová agentúra Komárno bude v rámci projektu organizovať záverečnú konferenciu a pre cieľovú skupinu 50+ bezplatné školenia na témy E-administratíva, inteligentné zariadenia – použitie, hľadanie zamestnania vo veku 50+ a jazykové kurzy. Záujemcovia o účasť na kurzoch sa môžu registrovať na web-stránke projektu www.skhu-silver.eu kliknutím na ikonku “mám viac ako 50 rokov“.

V rámci projektu sa vytvorí množstvo tlačených propagačných materiálov, tabúľ a online bannerov, webstránka projektu, podstránky na webstránkach partnerov s informáciami o projekte pomocou ktorých bude projekt a Program spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko propagovaný.

Vyššie uvedené informácie o projekte nemusia bezpodmienečne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. (Podrobné informácie o programe sa nachádzajú na stránke www.skhu.eu)

25.4.2018 realizovala RRA Komárno tlačovú konferenciu k projektu v reštaurácii PRESTIGE v Komárne.

Fotky z realizácie projektu nájdete tu: https://photos.app.goo.gl/hffuRzVW6MsXTgdd9

Dňa 25. apríla Regionálna rozvojová agentúra Komárno organizovala konferenciu projektu “SILVER ECONOMY” v reštaurácii Kortina v Komárne.

Video z konferencie nájdete tu: https://drive.google.com/file/d/1ar8MuXtta_mH_qeYtMLgT7fylyR3m0Ho/view?usp=sharing