Kategória

Egyéb

WiFi4EU!

Od stredy 7.11.2018 do piatku 9.11.2018 potrvá výzva pre obce na zapojenie sa do schémy WiFi4EU !… https://ec.europa.eu/…/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
Čítaj ďalej...

PRIHLÁS SA do výsadby ovocných stromov v obciach!

Celkovo 20 obcí v oblasti Podunajska sa zapája do projektu Chute podunajskej prírody, v rámci ktorého hľadajú desiatky dobrovoľníkov. Organizátori chcú povzbudiť tunajších obyvateľov, aby sa aktívne zapájali do ochrany a obohacovania povodia rieky Dunaj. Spoločnou aktivitou 20 obcí DO
Čítaj ďalej...

Program obnovy dediny 2019

Vážení žiadatelia, v rámci Programu obnovy dediny 2019, dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou do
Čítaj ďalej...

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-2018-33 www.itms2014.sk/vyzva?id=8eeab35f-bc8c-42f9-bcbf-4a1731d75164
Čítaj ďalej...

Výzva- Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

VYHLÁSENÁ VÝZVA! Kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A3-2018-09 https://www.itms2014.sk/vyzva?id=12d84684-f418-4384-bd30-f6dc60f95716
Čítaj ďalej...

Databáza k projektu Silver Economy

Strieborná ekonomika je časťou ekonomiky, ktorá je založená na aktívnej účasti, požiadavkách a možnostiach osôb nad vekovou hranicou 50 rokov. Zaraďte sa do databázy nášho projektu Silver Economy, ktorý propaguje, podporuje a posilňuje cezhraničnú spoluprácu firiem poskytujúcich služb
Čítaj ďalej...

Výzva – Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov

VYHLÁSENÁ VÝZVA !  https://www.itms2014.sk/vyzva?id=47e8f893-e431-46a9-a1be-c43e0e583761    
Čítaj ďalej...

Výzva – Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty

Vyhlásená výzva Kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2018-10 https://www.itms2014.sk/vyzva?id=129c6cbb-bb90-413c-87c8-939bdefb91c0  
Čítaj ďalej...

HĽADÁME BYLINKÁROV na južnom Slovensku!

HĽADÁME BYLINKÁROV na južnom Slovensku! Pestujete bylinky, alebo z nich niečo vyrábate? Dajte o sebe vedieť! Napíšte nám do správy! V rámci projektu HERBALAND podporeného Programom spolupráce INTERREG VA SK-HU 2014-2020 vytvárame cezhraničnú databázu organizácií v tejto oblasti Pridaj
Čítaj ďalej...

WiFi pre Teba!

Výzva http://informatizacia.sk/Aktu%C3%A1lne%20v%C3%BDzvy/26920s
Čítaj ďalej...