Kategória

O regióne

Upozornenie na pochybné praktiky pri spracovaní programových dokumentov

Viaceré komerčné organizácie, ktoré sa zameriavajú na spracovanie žiadostí pre operačné programy financované z európskych fondov v tomto období opätovne rozbiehajú svoje aktivity a ponúkajú spracovanie Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (obce) zvyčajne podmienené uzavr
Čítaj ďalej...

Projekty realizované v regióne MAS Združenie Dolný Žitný ostrov

Verejno – súkromné partnerstvo Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov vyhlásilo dňa 12.8.2013 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK v rámci programu LEADER na rok 2013. Občianske združenia registrovan
Čítaj ďalej...

Projekty realizované v regióne MAS “Hídverő – Most priateľstva”

Verejno – súkromné partnerstvo Miestna akčná skupina „Hídverő – Most priateľstva“ vyhlásilo dňa 12.8.2013 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK v rámci programu LEADER na rok 2013. Občianske združenia registrovan
Čítaj ďalej...

Nové publikácie o miestnych akčných skupinách v regióne

MAS “Hídverő – Most priateľstva”, MAS Združenie DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV a MAS ŽIBRICA v roku 2013 realizovali projekty v rámci programu LEADER, Opatrenia 4. Podpora projektov spolupráce verejno – súkromných partnerstiev v spolupráci s maďarským partnerom Vértes – Ge
Čítaj ďalej...

Gastro-vínne korzo Modrany 2013

          POZVÁNKA Obec Modrany a Regionálna rozvojová agentúra Komárno Vás pozývajú na 2. ročník festivalu GASTRO – VÍNNE KORZO MODRANY, ktoré sa uskutoční 4. – 6. októbra 2013 v údolí „Sutyú völgy“ v Modranoch. GASTRO – VÍNNE KORZO MODRANY je obľúbený festi
Čítaj ďalej...

„Upracme si Podunajsko! / Takarítsuk ki Dunamentét!“

Projekt s názvom „Upracme si Podunajsko! / Takarítsuk ki Dunamentét!“ realizuje hlavný partner Združenie obcí Dolného Žitného ostrova (SR) a cezhraničný partner Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége (MR) v spolupráci s ďalšími zapojenými partnermi: Združenie obcí Most Priateľstva –
Čítaj ďalej...

DANUBE, THE RIVER CONNECTING NATIONS

Projekt je iniciatívou cezhraničných obcí na oboch stranách Dunaja od Kravian nad Dunajom (SK) až po Leányfalu (HU). Obec Kravany nad Dunajom ho realizuje s finančnou podporou Medzinárodného Vyšehradského fondu v rámci malých grantov. Hlavným programom je 2-dňový splav po rieke Dunaj
Čítaj ďalej...

Europe for Citizens – GOLDEN AGE OF CITIZENSHIP

      SK: Projekt GOLDEN AGE OF CITIZENSHIP financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov Projekt umožnil stretnutie 759 bčanov, z ktorých 300 občanov pochádzalo z obce Zlatná na Ostrove (Slovenská republika), 80 občanov zo Združenia obcí Most Priateľstv
Čítaj ďalej...

Projekt Regional brands of quality

V októbri 2012 sa uskutočnil spoločný workshop partnerov projektu Regional brands of quality, ktorého sa zúčastnili zástupcovia 4 vyšehradských krajín. Žiadateľom projektu je Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov, ktorá realizuje projekt s finančnou podporou Medzinárodnéh
Čítaj ďalej...

Podunajsko – Dunamente

Čítaj ďalej...