Kategória

Podujatia

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO2-SC211-2017-18 A OPKZP-PO2-SC211-2017-21 V BANSKEJ BYSTRICI

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období
Čítaj ďalej...

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO2-SC211-2017-18 A OPKZP-PO2-SC211-2017-21

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódmi OPKZP-PO2-SC211-2017-18 a OPKZP-PO2-SC211-2017-21 zame
Čítaj ďalej...

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE OPKZP-PO1-SC123-2017-17

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 zameranej na zabezpečenie spoji
Čítaj ďalej...

SEMINÁR: OBSTARÁVAJME OHĽADUPLNE K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia SR realizuje aj v tomto roku bezplatné odborné semináre.   Semináre sú spojené s praktickými príkladmi v oblasti zeleného verejného obstarávania. Ich cieľom je priblížiť verejným inštitúciám problematiku
Čítaj ďalej...

Informačný seminár pre potenciálnych – nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01

V základnej škole úspešnejší   5. 2017    Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislave (spoločenská miestnosť 2 v Novej budove), Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava   PROGRAM 09:45 – 10:00     Registrácia 10:00 – 10:15     Činnosť IPC Banská Bystrica 10:15 – 10:45     V
Čítaj ďalej...

Pracovné stretnutie k výzvam Teaming

Výskumná agentúra plánuje v najbližších dňoch zorganizovať k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o NFP na podporu Medzinárodných teamingových výskumných centier (s kódom OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03 a s kódom OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03) pracovné stretnutie s potenciálnymi žiadateľm
Čítaj ďalej...

Informačné semináre pre mimovládne neziskové organizácie k výzvam z OP Efektívna verejná správa

V súvislosti s pripravovaným vyhlásením výziev z operačného programu  Efektívna verejná sprava určených pre mimovládne neziskové organizácie, vás Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva na sériu informačných seminárov, ktorá sa uskutoční od 10. do 30. mája
Čítaj ďalej...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poverilo Národnú sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) organizáciou vzdelávacích aktivít pre verejno-súkromné partnerstvá (MAS/VSP).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poverilo Národnú sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) organizáciou vzdelávacích aktivít pre verejno-súkromné partnerstvá (MAS/VSP).   V súvislosti so zverejnením Dodatku č.4 k Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre pr
Čítaj ďalej...

Informačné stretnutie o Programe Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Pozývame Vás na informačné stretnutie o Programe Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ktoré organizuje regionálny kontaktný bod v Sliezskom vojvodstve. Stretnutie sa uskutoční 3. apríla 2017 v Pszczynie a bude prebiehať v poľskom jazyku. Prihlásiť sa môžete cez formulá
Čítaj ďalej...

EuropeDirect Nitra Vás v spolupráci s Agroinštitútom Nitra š.p. pozývajú na bezplatnú exkurziu “Úspešné projekty inšpirujú” (30. 03. 2017)

Národná sieť rozvoja vidieka SR si Vám dovoľuje dať do pozornosti informáciu, že EuropeDirect Nitra v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, š.p. organizuje bezplatnú exkurziu na vybrané objekty podporené z európskych fondov v programovom období 2007 – 2013, na ktorú Vás srdečne pozývajú.
Čítaj ďalej...