Kategória

Podujatia

Webinár o projektoch súvisiacich so zdravím pod programom EURATOM

Webinár o projektoch súvisiacich so zdravím pod programom EURATOM EURATOM Programme má za cieľ podporovať  nukleárne vyskumné a vzdelávacie aktivity s dôrazom na neustále zvyšovanie nukleárnej bezpečnosti. Existuje však priestor pre projekty súvisiace so zdravím v oblasti nukleárnej m
Čítaj ďalej...

Konferencia “Na energiu s rozumom priniesla inšpirácie pre úspory energie na komunálnej úrovni”

Konferencia Na energiu s rozumom priniesla inšpirácie pre úspory energie na komunálnej úrovni. Na konferencii boli predstavené komplexné možnosti riešení a trendy v oblasti efektívneho využívania energie v budovách a na úrovni samospráv. Tiež finančne nenáročnejšie a ľahšie uskutočnit
Čítaj ďalej...

Pozvánka na info semináre k programu Európa pre občanov / 14.6. Komárno, 23.6. Bratislava a 29.6. Trenčín.

Pozvánka na info semináre k programu Európa pre občanov / 14.6. Komárno, 23.6. Bratislava a 29.6. Trenčín. Európsky kontaktný bod Vás pozýva na informačné semináre ku grantovému programu Európskej únie Európa pre občanov. Informačné semináre budú prednostne zamerané na opatrenia 2.1 D
Čítaj ďalej...

7. Európsky samit regiónov a miest

Vážená pani, vážený pán,   dovoľte nám využiť túto príležitosť a pozvať Vás na 7. Európsky samit regiónov a miest, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. a 9. júla 2016 v Bratislave.   Samit, ktorý je oficiálnym podujatím v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie,  orga
Čítaj ďalej...

Seminár “Ako mať relevantné dáta pri obnove budov územných samospráv”

Seminár “Ako mať relevantné dáta pri obnove budov územných samospráv” Pri získavaní a spravovaní informácií o spotrebe energie v budovách môže územným samosprávam pomôcť nový jednoduchý nástroj, ktorý bol pripravený v rámci medzinárodného projektu Request2Action. O možnost
Čítaj ďalej...

Konferencia TECH SUMMIT a výstava Gadget Expo

Konferencia TECH SUMMIT a výstava Gadget Expo ročník medzinárodnej konferencie o nových technológiách spojený s výstavou Gadget Expo Termín konania: 11. – 12. mája 2016 Miesto konania: hotel Holiday Inn Bratislava Dvojdňová konferencia TECH SUMMIT sa bude konať 11. – 12. mája 2016 v h
Čítaj ďalej...

Konferencia Na energiu s rozumom: inšpirácie pre úspory energie na komunálnej úrovni

Konferencia Na energiu s rozumom sa uskutoční 17. mája 2016 od 13:00 do 16:40 v Elektrárni Piešťany. Na podujatí predstavíme komplexné možnosti riešení a trendy v oblasti efektívneho využívania energie v budovách a na úrovni samospráv. Tiež finančne nenáročnejšie a ľahšie uskutočniteľ
Čítaj ďalej...

Workshop na tému Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Workshop na tému Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 (PO 3) pozýva všetkých záujemcov na II. regionálny workshop k návrhu riadiacej dokumentácie pre PO 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciál
Čítaj ďalej...

7. Európsky samit regiónov a miest

Vážená pani, vážený pán, dovoľte nám využiť túto príležitosť a pozvať Vás na 7. Európsky samit regiónov a miest, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. a 9. júla 2016 v Bratislave. Samit, ktorý je oficiálnym podujatím v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie,  organizuje Európsk
Čítaj ďalej...

Senior Jam

Pre všetkých duchom mladých, akčných 55+ pripravuje Mesto Komárno, Michal Ewilone Bajči, Galéria Dénes a my SENIOR JAM. Ukážeme vám, že sprejovať na steny môžu a dokážu nielen mladí, ale aj naše babky a deduškovia.  Príďte medzi nás 23.4.2016 o 10.00 k Legal Wall pri Váhu (Čárda pri V
Čítaj ďalej...