Kategória

Podujatia

Informačné semináre pre mimovládne neziskové organizácie k výzvam z OP Efektívna verejná správa

V súvislosti s pripravovaným vyhlásením výziev z operačného programu  Efektívna verejná sprava určených pre mimovládne neziskové organizácie, vás Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva na sériu informačných seminárov, ktorá sa uskutoční od 10. do 30. mája
Čítaj ďalej...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poverilo Národnú sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) organizáciou vzdelávacích aktivít pre verejno-súkromné partnerstvá (MAS/VSP).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poverilo Národnú sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) organizáciou vzdelávacích aktivít pre verejno-súkromné partnerstvá (MAS/VSP).   V súvislosti so zverejnením Dodatku č.4 k Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre pr
Čítaj ďalej...

Informačné stretnutie o Programe Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Pozývame Vás na informačné stretnutie o Programe Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ktoré organizuje regionálny kontaktný bod v Sliezskom vojvodstve. Stretnutie sa uskutoční 3. apríla 2017 v Pszczynie a bude prebiehať v poľskom jazyku. Prihlásiť sa môžete cez formulá
Čítaj ďalej...

EuropeDirect Nitra Vás v spolupráci s Agroinštitútom Nitra š.p. pozývajú na bezplatnú exkurziu “Úspešné projekty inšpirujú” (30. 03. 2017)

Národná sieť rozvoja vidieka SR si Vám dovoľuje dať do pozornosti informáciu, že EuropeDirect Nitra v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, š.p. organizuje bezplatnú exkurziu na vybrané objekty podporené z európskych fondov v programovom období 2007 – 2013, na ktorú Vás srdečne pozývajú.
Čítaj ďalej...

Pozvánka na seminár Obnoviteľné zdroje a úspory energie pod jednou strechou

Pozvánka na seminár Obnoviteľné zdroje a úspory energie pod jednou strechou   Aj o aktuálnych možnostiach ako získať podporu pri energetických opatreniach sa bude hovoriť na seminári Obnoviteľné zdroje a úspory energie pod jednou strechou, ktorý sa uskutoční počas veľtrhu CONECO/
Čítaj ďalej...

Pozvánka na konferenciu organizovanú Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave

Pozvánka na konferenciu organizovanú Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave V programovom období 2014-2020 gestor Horizontálnych princípov, rovnosť mužov a žien a Nediskrimináciu (ďalej len „HP RMŽ a ND“) vykonáva viacero nových úloh, ktoré je potrebné v procese
Čítaj ďalej...

Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2017-19 Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÉ SEMINÁRE k
Čítaj ďalej...

Experti OECD zdieľali skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja

Experti OECD zdieľali skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja Seminár pod názvom „Inovácie a výzvy v manažmente regionálneho rozvoja“ sa dňa 22. februára 2017 uskutočnil v Hoteli Bôrik v Bratislave pod gesciou Úradu vlády SR – Sekcie regionálneho rozvoja. Podujatia sa zúča
Čítaj ďalej...

“Fórum na vyhľadávanie partnerov“k Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Vážená pani, vážený pán,   Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ v spolupráci s Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh a Miestnou akčnou skupinou Združenie Dolný Žitný ostrov   si Vás dovoľujú pozvať na podujatie s názvom   “Fórum na vyhľadávanie partn
Čítaj ďalej...

Seminár “Využívanie odpadového dreva na výrobu tepla”

Seminár “Využívanie odpadového dreva na výrobu tepla” Aké vstupné podmienky a akú šancu uspieť majú projekty, ktoré sa zaoberajú využitím biomasy vo verejnom sektore, poľnohospodárstve a v priemysle? Aj o tom sa bude hovoriť na seminári “Využitie odpadového dreva pri
Čítaj ďalej...