Kategória

Podujatia

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poverilo Národnú sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) organizáciou vzdelávacích aktivít pre verejno-súkromné partnerstvá (MAS/VSP).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poverilo Národnú sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) organizáciou vzdelávacích aktivít pre verejno-súkromné partnerstvá (MAS/VSP).   V súvislosti so zverejnením Dodatku č.4 k Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre pr
Čítaj ďalej...

Informačné stretnutie o Programe Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Pozývame Vás na informačné stretnutie o Programe Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ktoré organizuje regionálny kontaktný bod v Sliezskom vojvodstve. Stretnutie sa uskutoční 3. apríla 2017 v Pszczynie a bude prebiehať v poľskom jazyku. Prihlásiť sa môžete cez formulá
Čítaj ďalej...

EuropeDirect Nitra Vás v spolupráci s Agroinštitútom Nitra š.p. pozývajú na bezplatnú exkurziu “Úspešné projekty inšpirujú” (30. 03. 2017)

Národná sieť rozvoja vidieka SR si Vám dovoľuje dať do pozornosti informáciu, že EuropeDirect Nitra v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, š.p. organizuje bezplatnú exkurziu na vybrané objekty podporené z európskych fondov v programovom období 2007 – 2013, na ktorú Vás srdečne pozývajú.
Čítaj ďalej...

Pozvánka na seminár Obnoviteľné zdroje a úspory energie pod jednou strechou

Pozvánka na seminár Obnoviteľné zdroje a úspory energie pod jednou strechou   Aj o aktuálnych možnostiach ako získať podporu pri energetických opatreniach sa bude hovoriť na seminári Obnoviteľné zdroje a úspory energie pod jednou strechou, ktorý sa uskutoční počas veľtrhu CONECO/
Čítaj ďalej...

Pozvánka na konferenciu organizovanú Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave

Pozvánka na konferenciu organizovanú Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave V programovom období 2014-2020 gestor Horizontálnych princípov, rovnosť mužov a žien a Nediskrimináciu (ďalej len „HP RMŽ a ND“) vykonáva viacero nových úloh, ktoré je potrebné v procese
Čítaj ďalej...

Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2017-19 Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÉ SEMINÁRE k
Čítaj ďalej...

Experti OECD zdieľali skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja

Experti OECD zdieľali skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja Seminár pod názvom „Inovácie a výzvy v manažmente regionálneho rozvoja“ sa dňa 22. februára 2017 uskutočnil v Hoteli Bôrik v Bratislave pod gesciou Úradu vlády SR – Sekcie regionálneho rozvoja. Podujatia sa zúča
Čítaj ďalej...

“Fórum na vyhľadávanie partnerov“k Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Vážená pani, vážený pán,   Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ v spolupráci s Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh a Miestnou akčnou skupinou Združenie Dolný Žitný ostrov   si Vás dovoľujú pozvať na podujatie s názvom   “Fórum na vyhľadávanie partn
Čítaj ďalej...

Seminár “Využívanie odpadového dreva na výrobu tepla”

Seminár “Využívanie odpadového dreva na výrobu tepla” Aké vstupné podmienky a akú šancu uspieť majú projekty, ktoré sa zaoberajú využitím biomasy vo verejnom sektore, poľnohospodárstve a v priemysle? Aj o tom sa bude hovoriť na seminári “Využitie odpadového dreva pri
Čítaj ďalej...

Webinár o projektoch súvisiacich so zdravím pod programom EURATOM

Webinár o projektoch súvisiacich so zdravím pod programom EURATOM EURATOM Programme má za cieľ podporovať  nukleárne vyskumné a vzdelávacie aktivity s dôrazom na neustále zvyšovanie nukleárnej bezpečnosti. Existuje však priestor pre projekty súvisiace so zdravím v oblasti nukleárnej m
Čítaj ďalej...