Kategória

Výzvy

Dotácie na nájomné

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo výzvu na dotáciu nájomného. Ministerstvo hospodárstva SR pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného, ktoré je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následko
Čítaj ďalej...

Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí (CLIMALOCAL)

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu na obnovu znehodnotených ekosystémov mokradí. Cieľom otvorenej výzvy je obnova znehodnotených ekosystémov mokradí1 na území Slovenskej republiky. Táto výzva je zameraná na podporu opatrení na zníženie úbytku a degradácie mokradí, re
Čítaj ďalej...

Podpora neziskových organizácií v rámci programu LIFE

Je vyhlásený grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE (2014-2020) pre neziskové organizácie mimovládneho sektora na podporu Európskej zelenej dohody. Rezort životného prostredia informuje o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na
Čítaj ďalej...

Výzva č. 6/2021 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 6/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Min
Čítaj ďalej...

Dotácia pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo dotáciu pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu. Ministerstvo hospodárstva SR pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na náklady pre právnické osoby – podnikateľov v segmente kultúry
Čítaj ďalej...

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúr

Fond na podporu športu vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“. Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) je právnickou osobu zriadenou zákonom č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podp
Čítaj ďalej...

Výzva č. 4/2021 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 4/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotáci
Čítaj ďalej...

Výzva č. 5/2021 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 5/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotáci
Čítaj ďalej...

i-Portunus pre architektúru

i-Portunus poskytuje finančnú podporu na čiastočné financovanie cestovných nákladov. Načasovanie Udalosť Dátum Výzva na predkladanie žiadostí: 15. januára 2021 Uzávierka prihlášok: 14. marca 2021 (18:00 SEČ) Oznámenie o výsledkoch: 16. apríla 2021 Najskorší dátum odchodu: 16. júna 202
Čítaj ďalej...

i-Portunus pre hudbu

i-Portunus vyhlasuje výzvu v oblasti hudby. Načasovanie Udalosť Dátum Výzva na predkladanie žiadostí: 9. decembra 2020 Uzávierka prihlášok: 28. februára 2021 (18:00 SEČ) Oznámenie o výsledkoch: 2. apríla 2021 najskôr Najskorší dátum odchodu: 1. júna 2021 Posledný dátum návratu: 30. no
Čítaj ďalej...