Kategória

Výzvy

Podpora neziskových organizácií v rámci programu LIFE

Je vyhlásený grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE (2014-2020) pre neziskové organizácie mimovládneho sektora na podporu Európskej zelenej dohody. Rezort životného prostredia informuje o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na
Čítaj ďalej...

Výzva č. 6/2021 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 6/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Min
Čítaj ďalej...

Dotácia pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo dotáciu pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu. Ministerstvo hospodárstva SR pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na náklady pre právnické osoby – podnikateľov v segmente kultúry
Čítaj ďalej...

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúr

Fond na podporu športu vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“. Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) je právnickou osobu zriadenou zákonom č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podp
Čítaj ďalej...

Výzva č. 4/2021 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 4/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotáci
Čítaj ďalej...

Výzva č. 5/2021 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 5/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotáci
Čítaj ďalej...

i-Portunus pre architektúru

i-Portunus poskytuje finančnú podporu na čiastočné financovanie cestovných nákladov. Načasovanie Udalosť Dátum Výzva na predkladanie žiadostí: 15. januára 2021 Uzávierka prihlášok: 14. marca 2021 (18:00 SEČ) Oznámenie o výsledkoch: 16. apríla 2021 Najskorší dátum odchodu: 16. júna 202
Čítaj ďalej...

i-Portunus pre hudbu

i-Portunus vyhlasuje výzvu v oblasti hudby. Načasovanie Udalosť Dátum Výzva na predkladanie žiadostí: 9. decembra 2020 Uzávierka prihlášok: 28. februára 2021 (18:00 SEČ) Oznámenie o výsledkoch: 2. apríla 2021 najskôr Najskorší dátum odchodu: 1. júna 2021 Posledný dátum návratu: 30. no
Čítaj ďalej...

i-Portunus pre literárny preklad

i-Portunus vyhlasuje výzvu pre literárny preklad. Načasovanie Udalosť Dátum Výzva na predkladanie žiadostí: 9. decembra 2020 Uzávierka prihlášok: 28. februára 2021 (18:00 SEČ) Oznámenie o výsledkoch: 2. apríla 2021 Najskorší dátum odchodu: 1. júna 2021 Posledný dátum návratu: 30. nove
Čítaj ďalej...

PODPORA mládežníckych organizácií

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu v rámci dotačnej schémy programy pre mládež na roky 2014 – 2021 v programe PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ. 1. Cieľ výzvy Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu od žiadateľov registrovaných v rámci výzvy PODPORA/R/2018 na podporu systemati
Čítaj ďalej...