Kategória

Iné

Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme – Správa o prihraničných územiach

ec.europa.eu
Čítaj ďalej...

Európsky týždeň trvalo udržateľného rozvoja

Európsky týždeň trvalo udržateľného rozvoja Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že v dňoch od 30. mája do 5. júna 2016 sa bude konať Európsky týždeň trvalo udržateľného rozvoja (ESDW), ktorý je celoeurópskou iniciatívou na podporu a zviditeľnenie aktivít, projektov a poduja
Čítaj ďalej...

Nitriansky kraj vyhovel všetkým žiadostiam o dotácie na cestovný ruch

Nitra 10. apríla (TASR) – Dotácie na podporu cestovného ruchu v hodnote viac ako 100.000 eur poskytne Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v tomto roku rôznym občianskym združeniam, podnikateľským subjektom i obciam. Celkovo vyčlenil kraj v tomto roku na rozvoj turistiky a podporu rôznyc
Čítaj ďalej...

Bezplatné energetické poradenstvo na veľtrhu Solaris 2016 v Nitre

Bezplatné energetické poradenstvo na veľtrhu Solaris 2016 v Nitre ročník medzinárodnej výstavy pre solárnu techniku a fotovoltiku Termín konania: 14.04.2014 – 17.04.2016 Miesto konania: Agrokomplex Nitra Využite bezplatné energetické poradenstvo, ktoré poskytujú špecialisti Slov
Čítaj ďalej...

Príklady dobrej praxe- využívanie zdrojov z fondov EÚ

Príklady dobrej praxe- využívanie zdrojov z fondov EÚ Príklady dobrej praxe- využívanie zdrojov z fondov EÚ Výber najlepších projektov hradených z eurofondov v programovom období 2007-2013 Skočiť na hlavné menu https://youtu.be/Yzt9rupYWug  
Čítaj ďalej...

Elektronické trhovisko je úspešný projekt, ktorý prekonal všetky počiatočné očakávania

Elektronické trhovisko je úspešný projekt, ktorý prekonal všetky počiatočné očakávania Po roku ostrej prevádzky Elektronický kontraktačný systém /EKS/ hodnotil minister vnútra Robert Kaliňák. “Odhadovali sme, že elektronické trhovisko malo za osem rokov priniesť úsporu 100 milió
Čítaj ďalej...

Vzor podnikateľského plánu pre mladého farmára.

Vzor podnikateľského plánu pre mladého farmára Na stránke Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF bol zverejnený vzor podnikateľského plánu pre mladého farmára, na základe ktorého si viete pripraviť svoj podnikateľský zámer. Dokument bol zverejnený na stránke: http://mlad
Čítaj ďalej...

Úverový produkt “Moja pôda” zaznamenal úspech

Úverový produkt „Moja pôda“ od júla 2013 do konca roku 2015 umožnil potenciálnym záujemcom nakúpiť prostredníctvom 151 úverov z predmetného produktu pôdu o rozlohe 11.338 hektárov a 26 ha zastavaných plôch vo výške 24,67 milióna EUR. V rámci úverového produktu Moja pôda sa dokázalo zv
Čítaj ďalej...

Do platnosti vstúpil zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do platnosti vstúpil zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 16.2.2016 Dňa 9. decembra 2015 bol v Čiastke 98/2015 Zbierky zákonov SR uverejnený zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
Čítaj ďalej...

Slovensko chce viac propagovať pamiatky zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO

Paríž (5. februára 2016) – Návrhy na zlepšenie stavu slovenských lokalít a podpora cestovného ruchu na miestach, ktoré sú na Zozname svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Tieto témy boli hlavným bodom rokovania štátneho tajomníka ministerstva dopravy, výstavby a regionál
Čítaj ďalej...