Kategória

Iné

Dunajský nadnárodný program

Dovoľujeme si Vás informovať, že Národný kontaktný bod Dunajského nadnárodného programu zriadil novú webovú stránku programu www.danube.vlada.gov.sk Nová stránka bude pravidelne prinášať informácie o aktualitách programu, o podujatiach organizovaných Národným kontaktným bodom a Spoloč
Čítaj ďalej...

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3 Zoznam schválených žiadostí o NFP Zoznam neschválených žiadostí o NFP Zoznam odborných hodnotiteľov Aktualizácia 18. 01. 2017 Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 Zoznam schválených žiadostí o NFP – I. hodnotiace kolo Zoznam schválených žiadostí o
Čítaj ďalej...

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 3.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 3.0, platnú od 09. 02. 2017. Aktualizáciou došlo predov
Čítaj ďalej...

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu nízkeho záujmu o účasť na informačnom seminári k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01, rušíme pôvodne avizované termíny a miesto konania: – streda 15. februára 2017 v Košiciach – štvrtok 16. februára 2017 v Banskej Bystrici Implementačná
Čítaj ďalej...

Informácie o zmenách na projekty technickej pomoci

Informácia o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-3 – Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1   Dátum: 07.02.2017   Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre oper
Čítaj ďalej...

Návrhy rámcov pracovných programov Horizontu 2020 na roky 2018-2020

EK zverejnila návrhy rámcov pracovných programov pre všetky oblasti Horizontu 2020 na roky 2018-20. Poznáme ich pod názvom “scoping papers” a nájdeme v nich definície tém, ktoré by mali získať financovanie v rokoch 2018-2020. Prezrite si tieto dokumenty a pripravte sa dopr
Čítaj ďalej...

Usmernenie č.4 k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 7.2.2017 Usmernenie č.4 k 6. výzve na Zníženie energetickej náročnosti  verejných budov. Cieľom Usmernenia č.4 je zmena formálnej náležitosti – in
Čítaj ďalej...

Verejné konzultácie o iniciatívach podľa čl.185 sú už otvorené

Dňa 27.1. do 30.4.2017 EK otvorila možnosť zúčastniť sa na verejnej konzultácii o spoločných iniciatívach podľa článku 185. Cieľom konzultácií je zhromaždiť čo najviac informácií o rôznych aspektoch spoločných iniciatív podľa čl.185 programu Horizont 2020 alebo 7. RP od širokej verejn
Čítaj ďalej...

Informácie Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Vypracovali sme Metodické usmernenie pre Správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) inicioval vznik nových inštitútov „predbežná informácia“ a „správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu“. 
Čítaj ďalej...

V Bratislave a Banskej Bystrici sa konali informačné semináre k výzvam č. 15 a č. 16 zameraným na oblasť odpadového hospodárstva

Zdieľanie: Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia zorganizovali na prelome januára a februára 2017 informačné semináre k vyhláseným výzvam č. 15 a č. 16 zameran
Čítaj ďalej...