Kategória

Iné

Bojovať proti korupcii chce vláda aj opatreniami pri čerpaní eurofondov

Bojovať proti korupcii chce vláda aj opatreniami pri čerpaní eurofondov   Prispieť k zvýšeniu efektívnosti a transparentnosti pri čerpaní eurofondov má súbor opatrení z dielne podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD). Vyčerpaných je aktuál
Čítaj ďalej...

Začína projekt Partnerstvo: pilotná spolupráca štátu a expertov občianskej spoločnosti v oblasti fondov EÚ

V stredu 15.03.2017 sa uskutočnilo prvé zasadnutie projektovej rady k pilotnému projektu „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov“ za účasti zástupcov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizác
Čítaj ďalej...

Usmernenia MŽP SR

Usmernenie č. 1 k 16. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného pr
Čítaj ďalej...

Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC451-2017-20 bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 14.
Čítaj ďalej...

Na rekonštrukciu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je k dispozícii 130 miliónov

Na rekonštrukciu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je k dispozícii 130 miliónov Na rekonštrukciu a obnovu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je v aktuálnej výzve z Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených 130 miliónov €. Žiadosti je možné podávať priebež
Čítaj ďalej...

Budúcnosť sveta? Deti vedia, ako vyzerá!

Budúcnosť sveta? Deti vedia, ako vyzerá! Deti zo základných škôl nám môžu ukázať svoje nápady, vízie a talent. Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci Národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky vyhlasuje druhý ročník súťaže detských kresieb s názvo
Čítaj ďalej...

Ministerstvo pripravuje podporu výstavby nízkoenergetických domov a drevodomov

Ministerstvo pripravuje podporu výstavby nízkoenergetických domov a drevodomov Ministerstvo pripravuje právny predpis, ktorým chce zaviesť systematickú podporu na výstavbu drevených rodinných domov s nízkou spotrebou energie. „Nie každý dom musí byť z tehál, či betónu. Drevo, ktoré na
Čítaj ďalej...

Štatút miestnej akčnej skupiny môžu získať všetci žiadatelia

 Štatút miestnej akčnej skupiny môžu získať všetci žiadatelia. – Šanca získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) pre všetkých záujemcov z prvého kola. – Väčšie pokrytie územia a zvýšenie transparentnosti prideľovania financií. – Do regiónov poputuje takmer 200 mili
Čítaj ďalej...

Experti OECD zdieľali skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja

Experti OECD zdieľali skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja Seminár pod názvom „Inovácie a výzvy v manažmente regionálneho rozvoja“ sa dňa 22. februára 2017 uskutočnil v Hoteli Bôrik v Bratislave pod gesciou Úradu vlády SR – Sekcie regionálneho rozvoja. Podujatia sa zúča
Čítaj ďalej...

Informácia pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS)

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila “Informáciu pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS)”.
Čítaj ďalej...